96938. lajstromszámú szabadalom • Elektromos fűtőtest

Megjelent 1929. évi október hó 111-én. ___ MAGYAR KIRÁLYI jKBgff SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96938. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Elektromos fűtőtest. Société Youiig, Osmond & Youngr Limited gyári cég és Petrie Dávid Grant gyáros Excelsior Works angol ipari társaságok Bexley-Heath. A bejelentés napja 1928. évi március hó 20-ika. Nagybritánniai elsőbbsége 1927. évi március hó 21-ike. A találmány tárgya, oly elektromos fűtő­testre vonatkozik, melynél egy csőalakú testben szigetelők által egymástól elvá­lasztott fűtőtekercs és elektromos vezető 5 van alkalmazva és mely berendezés lak­helyiségek fűtésére alkalmas. A találmány lényege abban áll, hogy a fémből készült és ellenállás gyanánt szol­gáló, fűtőtekercs szigetelő gyanánt szol-10 gáló mikalemezek nyílásain keresztül a cső hosszában végig van vezetve és két vége egy vagy két vezetővel elektromosan van kapcsolva, mely vezető az áram vissza­vezetésére szolgál, úgyhogy e célra külön 15 vezeték felesleges. A fűtőtekercs több szigetelőtest által az áram visszavezetésére szolgáló fémszalag­tól szigetelten el van választva. A találmány szerint az egész berendezés 20 a csőalakú fűtőtestben könnyen elhelyez­hető és helyzetében biztosítható, minthogy úgy a fűtőtekerccsel, valamint az áram visszavezetésére szolgáló fémszalagokkal összekötött szigetelőtestek a cső falának 25 támaszkodnak és egy összefüggő testet alkotnak. A célszerűen mikából készült szigetelő­testek lapok, illetve lemezek alakjában vannak kiképezve, melyek a fűtőtekercs-30 hez és fémszalagokhoz képest keresztirány­ban vannak elhelyezve. A találmány példaképem vázlatos foga­natosítása alakja mellékelt rajzon van fel­tüntetve. Az 35 1. ábra a találmány szerinti elektromos fűtőtest egy részének hosszmetszete. A 2. ábra keresztmetszet 2—2 vonal irá­nyában. A 3. ábra az elektromos fűtőberendezés egy kiviteli alakjának nézete. A 40 4. és 5. ábra a 3. ábra 4—4 és 5—5 vonala szerinti keresztmetszete. A 6. ábra egy fűtőtest hosszmetszete, mely más kivitelű fűtőberendezéssel van el­látva. A 45 7. ábra keresztmetszete 7—7 vonal irá­nyában. Az 1. és 2. ábra szerint a (10) fűtőtest egy vagy több egymással összekötött cső­ből áll, melynek egyik vége (11) fedéllel 50 van lezárva. A fűtőtest másik vége (mely nincs fel­tüntetve) két füllel ellátott szigetelőlemez­zel és esetleg egy fedéllel is van lezárva. A fűtőberendezés bizonyos egymástóli 55 távolságokban elhelyezett (12) mikalapok­ból, továbbá U-alakú keresztmetszettel bíró (13) fémszalagokból áll, melyek a mikalemezeket kötik össze és a fűtőtest egész hosszának mentén elrendezett (14) 60 fűtőtekercsből, mely a mikalapokban ki­képezett nyílásokon keresztül van vezetve. Ez az elrendezés már ismeretes. A találmány szerint a fűtőtekercs a fűtőtest falától el van szigetelve és egyik 65 vége az egyik (13) fémszalaggal, másik vége pedig a másik (13) fémszalaggal vezetően van összekötve. A nyílásokkal ellátott mikalap csak egy fűtőtekercset hord és külön áramvisszavezető veze- 70 tékre szükség nincsen, minthogy a (14) fűtőtekercs a mákalapok összeköttetésére szolgáló fémszalagokkal van összekötve.

Next

/
Thumbnails
Contents