96929. lajstromszámú szabadalom • Lábizületekhez való kötés

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. AGYAR KIRÁLYI JMgSL SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96929. SZÁM. — YIT/e. OSZTÁLY. Lábizülethez való kötés. Sochor János testegyenesítő Höngg (Svájc). A bejelentés napja 1927. évi december hó 9-ike. Svájci elsőbbsége 1927. évi junius hó 18-ika. A találmány a talpboltozatba helyezendő alaplemezzel és a beteg láb körülkötésére szolgáló rögzítő-kötelékkel felszerelt, láb­izülethez való kötésre vonatkozik. Az ily 5 lábtámasztó felerősítése már most azáltal egyszerűsíthető le, hogy kötelék gyanánt önmagában zárt, rugalmas szalagot haszná­lunk, mely tágítható és a lábra felhúzható, úgyhogy felhúzva a lábon szorosan felfek-10 szik. A kötelék, erősebb vagy gyengébb fű­zés által, többé vagy kevésbbé szűkíthető és ezáltal a láb eredeti alakjára hozható vissza. Az összetűzés a talp alatt két gombsor és egy zsinór segélyével történik, mely utób-15 bit, a gombok körül vezetve, erősen meg­húzzuk és a gombok köré tekercseljük. A kötelék összehúzására, gombok helyett, más szerveket is, így pl. zsinórt és gomblyuka­kat stb. alkalmazhatunk. 20 A köteléken a láb megtámasztására szol­gáló, fémből, fából, gumimból, bőrből stb. készült formadarabok oldhatóan erősíthe­tők meg. A rajzon egy foganatosítási példa vázla-25 tosan van feltüntetve. Az 1. ábra a kötést oldalnézetben mutatja be, a 2. ábra ugyanaz alulról nézve, míg a 3. ábrán a kötés egy részén keresztül vett 30 metszet nagyobb léptékben látható. A lábizülethez való kötés erős anyagból, pl. nem táguló szövetből, puha bőrből stb. készült (1) szalagból áll, melynek egymás­sal szembenfekvő szélei (2, 3) gombok van­nak megerősítve. Az illesztési helyen rugal- 35 mas szövetből készült (4) csík van elren­dezve, mely az (1) kötelékszalag két (6) és (7) szárnyán (5) varrás írtján van megerő­sítve. Használatkor a lábizülethez való kötést a 40 lábra felhúzzuk, úgyhogy a fűzés a lábbol­tozatba kerül. Felhúzás alkalmával a rugal­mas anyagból, pl. gummiszövetből készült (4) csík kitágul, de felhúzás után újból meg­feszül, úgyhogy az (1) kötés a lábon fogva 45 tartatik. A (2) és (3) gombok köré, keresz­tezve, feszesre húzott (8) zsinórt teker­cselünk. A meghúzás mértékétől függ a lábnak erősebb vagy gyengébb összetűzése. A (4) csíkon nem keletkeznek redők, mint- 50 hogy az összehúzódik. A (2) és (3) gombokra, pl. puha bőrből készült (9) védőszalagot helyezünk, mely pl. bőrből vagy gummiból való (10) nyelv­vel van összekötve. Ez utóbbit a (4) csík és 55 a (6, 7) szárnyak közé helyezzük (2. és 3. ábra). A (10) nyelv idom testté van kiké­pezve, mely lúdtalpaknál a lábcsontok alá­támasztására szolgál. A fent leírt, lábizülethez való kötés segé- 60 lyével valamely más, alkalmas anyagból készült s a lábfej helyes tartására szolgáló lábtámaszték is rögzíthető. A bőrből, gum­miból, fából, fémből stb. előállítható idom­testet, előnyösen, a (6, 7) szárnyak és a 65 (4) csík közé helyezzük, miáltal helyzete a lábon kellően biztosíttatik. A (6, 7) szárnyak el is maradhatnak, mi-

Next

/
Thumbnails
Contents