96921. lajstromszámú szabadalom • Röntgen berendezés

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96921. SZÁM. —- VII/e. OSZTÁLY. Röntgenberendezés. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken Eindhoven. A bejelentés napja 1928. évi február hó 11-ike. Hollandiai elsőbbsége 1927. évi március hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát röntgenberende­zés képezi, mely röntgencsövet, valamint egy vagy több mag,as feszültségű kábelt tartalmaz és a különösen oly röntgenberen-5 dezésre vonatkozik, melynek röntgencsöve folyadék segítségével hűttetik. A találmány célja a hűtő folyadék be- és elvezetésének javítása. Jelen találmány értelmében a röntgencső LO hűtő folyadéka magas feszülségű kábelben alkalmazott csatornán vagy több ily csa­tornán át vezetjük be, illetve el. Ezen csa­tornák a magas feszültségű kábel áram­vezető részében feküdhetnek, úgyhogy eg;y-L5 idejűleg ezen részt is hűtjük. A mellékelt rajzban egy röntgenberende­zésnek csakis a találmány értelmében al­kalmazott magas feszültségű kábeljei van­nák feltüntetve. Az 20 1. és 2. ábrák ily magas feszültségű ká­bel két foganatosítási alakját mutatják met­szetben. Az 1. ábra szerint a kábel áramvezető (1) része két, fémből, pl. ólomból való cső-25 bői áll, melynek üregeit (2) és (3) jelzik. A (2) részen át a hűtő folyadék, pl. a hű­tendő helyhez folyhat, míg az elvezetés a (3) részen át történik. A 2. ábra szerint a fémmagot (1) jelzi, míg a két üreg, melyeken át a hűtő közeg 30 be- és elvezettetik, (2) és (3) jelzéssel bír. Ezen foganatosítási alak szerint a (2) és (3) üregek koaxiális tengellyel vannak elren­dezve. A kábelnek mindkét foganatosítási alak- 35 nál (4)-gyei jelölt szigetelése és (5) jelzésű körülfonása a kábellel szemben tett köve­telményeknek megfelelően választandók. Szabadalmi igények: 1. Röntgenberendezés, mely röntgencsövet 40 és egy vagy több magas feszültségű ká­belt tartalmaz, jellemezve a hűtőfolya­dék tovavezetésére szolgáló, a magas fe­szültségű kábelben alkalmazott, egy vagy több csatorna által. 45 2. Az 1. igényben védett röntgenberende­zés foganatosítási alakja, azáltal jelle­mezve, hogy a csatornák a magas fe­szültségű kábel áramvezető részében fekszenek. 50 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budape6t,

Next

/
Thumbnails
Contents