96780. lajstromszámú szabadalom • Etetőszerkezet cséplőgépekhez

Megjelent 1929. évi október lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96 780. SZÁM. — X/a. OSZTÁLY. Etetőszerkezet cséplőgépekhez. Első Magyar Gazdasági Gépgyár R.-T. cég Budapest. A bejelentés napja 1928. évi február hó 21-ike. Cséplőgépek etetésénél fontos, hogy a szálas termény a cséplődobot egész hosz­szában, lehetőleg egyenletes vastagságban fedje be. Eddigelé az etetés rendszerint 5 kézi úton történt, a kézi táplálás minden hátrányával. A találmány szerinti berendezés az ete­tést lényegében önműködően végzi. Az új etetőszerkezet lényegében két egymással 10 szemben elrendezett etetőhengerből áll, amelyek mindegyikének felületén késbor­dák futnak. A késbordák olyan a henger­palástra írt görbevonal alakjában vannak kiképezve, amelynek a henger tengelyére 15 merőleges szimmetria síktól eltávolodó irá­nyú érintői a kerületi sebesség vektorával mindenütt tompaszöget zárnak be. A találmány szerinti etetőszerkezet egy­szerűsége folytán üzemben levő cséplő-20 gépekre is felszerelhető. A találmánynak egy példaképem ki­viteli alakját az 1. ábra keresztmetszetben, a 2. ábra nézetben mutatja. 25 Az egymással szemben elrendezett (a) és (b) etetőhengerek felületén, a közép­től a végek felé, egymással ellentétes emel­kedésű csavarmenetben kiképezett késbor­dák futnak. 30 Az etetőhengerek alatt a szétterített szá­las termény összekuszálódását meggátló vezetőbordákkal ellátott (c) vezetőlemez van elrendezve, míg az etetőhengerek fe­lett a (d) kévefelvágó foglal helyet, amely 35 a kévét, mikor azt az etetőmunkás az etető­garatba nyomja, felvágja. A hengerek egyike engedékenyen van csapágyazva, hogy az etetőszerkezet a bekerülő termény minőségéhez hozzáalkalmazkodhassék. Ezen kiviteli alak egyik változatánál az 40 etetőhengereket nem forgatjuk. Ez esetben a (c) vezetőlemez célszerűen oly keskenyre méretezendő, hogy a két henger közé be­nyomott kéve szálainak végei elérjék a cséplődobot. A cséplődob a kalászokba 45 belekapaszkodva a szálakat behúzza. Ez­által az etetőhengerek forgásba jönnek s a kévét szétterítik. A találmány szerinti berendezés egy má­sik kiviteli alakja szerint az etetőhengerek 50 egyikét a dob kerületi sebességével egyenlő kerületi sebességgel forgatjuk, míg a má­sikat — célszerűen az engedékenyen csap­ágyazottat — nem forgatjuk. Ez esetben a forgó etetőhenger a szálakat elkapja s a 55 vezetőlemezen át a dobra nyomja. Eközben a nem hajtott etetőhenger is forgásba jön s a kéve szétterül. Kivihető a találmány szerinti etető úgy is, hogy mindkét etető­henger egymással szemben a cséplődob 60 kerületi sebességével forog. Az utóbbi két kiviteli módnál a szálak a cséplődobra már annak kerületi sebességével egyenlő sebességgel jutnak, úgyhogy nagyon kevés törek és polyva keletkezik. Ezáltal egyrészt 65 előnyösebb lesz a szemkitermelés, másrészt a törek- és polyva-rosták munkája is ki­sebb lesz. Szabadalmi igények: 1. Etetőszerkezet cséplőgépekhez, jelle- 70 mezve két egymással szemben elren­dezett, forgatható etetőhenger, továbbá mindegyik hengeren kiképezett olyan késbordák által, amelyek olyan görbe­vonal alakjában futnak, hogy a henger 75 tengelyére merőleges szimmetria síktól eltávolodó irányú érintőik a kerületi

Next

/
Thumbnails
Contents