96764. lajstromszámú szabadalom • Szárazon és vizen járó kerékpár

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96764. SZÁM. — XX/c. OSZTÁLY. Szárazon és vizén járó kerékpár. Horváth József földmunkás Körmend. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 24-ike. A találmány tárgya oly kerékpár, mely­lyel akár szárazon, akár vizén lehet közle­kedni, sőt havas talajon vagy jégen csúszva is tud a kerékpár haladni. 5 A találmány lényegében abban áll, hogy a kerékpárvázon, vagy annak toldalékán légcsavar van leszerelhető módon ágyazva és ennek tengelye áttételek közbeiktatásá­val a hátsó kerékagyra ékelt lánckerékkel 10 van összekapcsolva, továbbá, hogy mind két kerékagyra leszerelhető módon úszó-, vagy szántalpak vannak felerősítve. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakja 15 ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a kerékpár oldalnézete, a 2. ábra pedig a kerékpár felülnézete. A kerékpár (a) vázán, vagy annak hátsó (b) toldalékán a (c) légcsavar van leszerel-20 hetően ágyazva. A hátsó (d) keréktengelyre az (f) lánckerék van felékelve, mely (g) láncáttétel útján a (b) toldalékon ágyazott (h) fogaskerékkel van összekötve. A (h) fo­gaskereket az (i) kúpfogaskerekek a (c) 25 légcsavar tengelyével kötik össze. A lég­csavar leszerelhető a kerékpárvázról, úgy hogy rendes szárazon való haladásnál a kerékpár légcsavar nélkül megy, ilyenkor a (g) lánc ki van kapcsolva. Ha a kerék-30 párral vizén akarunk haladni, akkor fel­szereljük a légcsavart, azután pedig a (k) úszótalpakat erősítjük fel a mellső- és hátsó kerekek agyára. Ez a felerősítés cél­szerűen az (1) rudakkal történik, melyek­nek egyik vége az úszótalpakhoz van kap- 35 csolva, másik végét pedig ráhúzzuk a ke­rékagyra. Elől rendesen egy, hátul pedig két (k) úszótalpat erősítünk meg, úgy­hogy a vízre helyezve a kerékpár ezeken úszik, míg az előrehaladást a (c) légcsa- 40 var eszközli, melyet rendes lábhajtással forgatunk az (f, g, h, i) áttételek közbeik­tatásával. Havas talajon, vagy pedig jégen a (k) úszótalpak helyett teljesen azonos módon szántalpakat erősítünk a kerék- 45 agyra és ugyancsak légcsavar segélyével haladunk előre. Szabadalmi igény: Szárazon és vízen járó kerékpár, azáltal jellemezve, hogy a kerékpárvázon vagy 50 annak toldalékán légcsavar van lesze­relhető módon ágyazva és ennek ten­gelye áttételek közbeiktatásával a hátsó kerékagyra ékelt lánckerékkel van összekapcsolva, jellemezve továbbá 55 azáltal, hogy mindkét kerékagyra le­szerelhető módon úszó-, vagy szántal­pak vannak felerősítve. 1 rajzlap melléklettel. l'allas uyomria, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents