96731. lajstromszámú szabadalom • Ide-oda lengő lábitók által működtetett szabadon futó kerékagy

Megjelent 1929. évi október hó 1-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96731. SZÁM. — Ve/l. OSZTÁLY. Ide-oda lengő lábitók által működtetett, szabadon futó kerékagy. Cevolani Ede iparos Bologna. A bejelentés napja 1927. évi janu&r hó 7-ike. Olaszországi elsőbbsége 1926. éri január hó 9-ike. Jelen találmány emberi erő által ide­oda lengő lábitók segélyével mozgatott kerékpárok, hasonlók és egyéb járművek hajtókerekeinek forgó mozgását létrehozó 5 szerkezet, melynél a változó mérvű lengő­mozgás a megfelelő áttétel figyelembe­vétele mellett állandó forgó mozgássá ala­kíttatik át és pedig oly fogaskerékmű és kilincskerékmű segélyével, mely teljes 10 egészében a kerékagyban van elrendezve. A mellékelt rajzon, mely a jelen talál­mány szerinti szerkezetnek egy példaké­pem gyakorlati szerkezeti megoldását tün­teti fel, az 15 . 1. ábra a kerékagynak jobb felét függő­leges hosszmetszetben mutatja. A 2. ábra a kerékagy bal felének külsejét oldalnézetben tünteti fel. A 3. ábrán az 1. ábra A—B vonala mentén 20 vett keresztmetszetnek bal fele látható. A 4. ábrán az 1. ábra A—B vonala mentén vett keresztmetszet jobb fele van feltün­tetve, ellenkező irányból nézve. Az 5. és 6. ábrákon egy rendes kerékpár és 25 egy kerékpárszerű szállítójármű oldalné­zetben van feltüntetve, melyeknek hátsó kerekein a találmány szerinti kerékagy van elrendezve. Minthogy a kerékagy a középsíkhoz 30 viszonyítva részarányos kiképzésű, a raj­zon az egymással megegyező alkatrésze­ket egyazon számok jelzik, avval a kü­lönbséggel, hogy a középsíktól jobbra eső alkatrészek számjelei egy vonással, míg a 35 balra esők két vonással vannak ellátva. Ha a leírásban a két oldalon lévő meg­egyező alkatrészek között nem kell kü­lönbséget tennünk, akkor a számjeleket vonás nélkül használjuk 40 A kerékagy, miként a rajzon látható, mindkét végén nyitott, hengeres (1) tok­ból áll, melynek mindkét végén belső falában csavaranyamenetek vannak vágva és a két vég a két (2) fedőtárcsáva] van elzárva. 45 Az (1) tok belsejében, célszerűen a kö­zépen egy gyűrűalakú, befelé irányuló perem van kiképezve, melyhez egy belső fogazású (3) fogaskoszorú simul. E fogas­koszorú (4) peckek segélyével van rög- 50 zítve, miket helyzetükben az (1) tok meg­vastagított falán keresztülmenő (5) csa­varok tartanak. Az (1) tok külső oldalán, célszerűen a végek közelében kiálló (6) karimák vannak kiképezve, mikben cél- 55 szerűen az agyat a kerékkoszorúval ősz­szekötő küllők behúzására szolgáló (7) lyukak vannak kiképezve. Miután a két (2) fedőtárcsát behelyeztük és beállítottuk, azokat a két (8) csavaranya segélyével 60 rögzítjük. Mindkét fedőtárcsa központos furattal van ellátva, miken a (9) hüvely szabadon keresztül halad. Ez a (9) hüvely hengeres (10) tokkal van ellátva, melynek belső falán a (11) fogaskoszorú van meg- 65 erősítve. A (9) hüvely (12) tüskék segé­lyével a váz (13) villájában van megerő­sítve. A (9) hüvely és a (2) fedőtárcsáki között szabályozható (14) golyóscsapágyak vannak elrendezve. A szabályozás (15) 70 csavaranya segélyével történik. A (9) hüvely belsejében egy jóval hosz­szabb (16) hüvely van elrendezve, melynek külső végein a (15) csavaranyákon túl a (17) karok vagy emelők vannak megerő- 75 sítve, melyek a mozgatás előidézésére szol­gálnak. A (16) hüvely belsejében egy háromkarú tartó van elrendezve három (18) bolygókerékkel, melyek a (11) fogas­koszorú belső oldalán gördülnek le. A 80 bolygókereket hordozó tartó és a (9) hü­vely között szabályozható (19) golyóscsap-

Next

/
Thumbnails
Contents