96687. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés olvasztókemencék hevítésére

— 2 — melynek egyik végén a szénportüzelésre szolgáló berendezés van felszerelve. Ez a berendezés lényegében a kisebb átmérőjű (c) csőből áll, amelybe az elágazó (d) csö-5 vön át felülről szénport vezetünk be, míg jobboldalról, kb. 10 mm vízoszlopnak meg­felelő nyomással bíró levegőt, mely a szénporral együtt (f) ventillátor segélyé­vel a (g) fúvókán kifúvatik. A (g) fúvó-10 kát a másik (h) fúvóka veszi körül, ame­lyen át, lényegesen magasabb, kb. 400 mm vízoszlopnak megfelelő nyomással bíró le­vegő, a nyíl irányában íúvatik .ki. Ezáltal, a (g) belső fúvóka által bevezetett és 15 szénporral kevert levegősugár körülbur­koltatik és fokozott gyorsasággal az el­égetés folyamata alatt elvezettetik. Az égési gázok és az általuk hordott hamu­részek elvezetése, a kemence szokásos (a 20 rajzon fel nem tüntetett) levezetőnyílásán át, amely vagy a kemence szembenfekvő homlokfalánál vagy adott esetben oldalt is elrendezhető, eszközöltetik. A találmány természetesen .nemcsák a 25 feltüntetett példára van korlátozva, sőt egyéb kivitelek is lehetségesek. Az eljárás, III. berendezés a különösen célszerű forgó­kemencékkel való kapcsolat helyett, fé­meknek vagy egyéb anyagnak olvasztására 30 szolgáló, más rendszerű olvasztókemencé­vel is használható és szénpor helyett, adott esetben más tüzelőanyagokat ;is keverhe­tünk hozzá. Szabadalmi igények: 1. Eljárás olvasztókemencéknek szénpor- 35 ral való hevítésére, jellemezve azáltal, hogy a szénport a különben szokásos előkamra elkerülésével, közvetlenül ma­gában az olvasztókemencében égetjük el. 2. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga- 40 natosítási alakja, jellemezve oly szén­por felhasználása által, melynek hamu­tartalma 15°/onál kevesebb. 3. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási alakja, jellemezve több 100 45 mm vízoszlop nyomásnak megfelelő lég­áram (pl. 400 mm) alkalmazása által. 4. Az 1. igénypont szerinti eljárás foga­natosítási alakja, jellemezve azáltal, hogy a szénpor csekélyebb nyomású lég- 50 áram által a fúvókából kifúvatik és a kilépő keverék, nagyobb nyomású lég­árammal körülburkoltatik. 5. Berendezés, olvasztókemencéknek az 1. igénypont alapján szénporral való he- 55 vítésére, jellemezve azáltal^ hogv a (g) fúvóka közvetlenül a (b) kemencébe torkol. 6. Az 5. igénypont szerinti berendezés fo­ganatosítási alakja, jellemezve azáltal, 60 hogy a levegő és szénpor kilépésére szolgáló (g) fúvóka, a magasabb nyo­mással bíró levegő bevezetésére szol­gáló másik (h) fúvókával van körül-1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budauest.

Next

/
Thumbnails
Contents