96677. lajstromszámú szabadalom • Szifonfej, szénsavval telített folyadékot tartalmazó üvegekhez

Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 96677. SZÁM. — XVlH/d. OSZTÁLY. Szifoniej, szénsavval telített folyadékot tartalmazó üvegekhez. Neumann Béla kereskedő Debrecen. A bejelentés napja 1926. évi december hó 31-ike. A találmány tárgya szifonfej szén­savas folyadékot tartalmazó üvegek szá­mára, melynek az eddigi szifonfejekkel szemben az az előnye, hogy a kifolyócső 5 különválasztható a fejtől és minden egyes üveg kiürülése után külön dezinficiál­ható, emellett pedig a szifonfej az üveg­nek könnyű kimosását teszi lehetővé. A találmány tárgya, a csatolt rajzon, 10 példaképen felvett, foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a szifonfej hosszmetszete, a nyomófej nézetével, a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra A—B 15 vonala mentén, a 3. ábra keresztmetszet az 1. ábra C—D Ar onala mentén, a 4. ábra pedig a szifonfej felülnézete. Az (a) szeleprúd belsejébe a hossz-20 irányú, felső végén nyitott, alsó végén pedig zárt (b) csatorna van fúrva és a szeleprúd alsó részén a csatorna fala (c) nyílásokkal van áttörve, úgyhogy e nyí­lásokon át a folyadék kívülről a csatorna 25 belsejébe hatolhat. A szeleprúd alsó vé­gén, a (c) nyílások felett, a (d) tányér van a szeleprúdra húzva és ennek az (f) tömítőgyűrű van nekifektetve. Az (a) szeleprúd, felső végén, a négyszögletes 30 keresztmetszetű (g) testté van kiképezve, melynek belsejébe a (b) csatorna folyta­tását képező (h) üreg van vágva és amiely belül csavarmenetes fallal bír. E (g) fej és a (d) tányér között az (i) tekercsrúgó 36 van az (a) szeleprúdra csavarva. A (j) nyomófej a (k) kifolyócsővel egy darab­ból, de az (a) szeleprúdtól különállóan készül. A nyomófej aljából a csavar­menetes (1) csőnyúlvány áll ki, mely a 40 (g) testbe van csavarva. Az (m) szelep­ház belsejében, felül, az (a) szeleprúd (g) testének befogadására alkalmas, négy­szögletes keresztmetszetű üreg, alsó ré­szében pedig körkeresztmetszetű üreg van kiképezve, melyen az (a) szeleprúd 45 átdugható, úgyhogy a szeleprúd alja, mely csavarmenetesre van kiképezve, a szelepházból kiáll. A (d) tányér, az (f) gumigyűrűvel, a szelepház belsejében levő (n) ütközővállnak fekszik, a (c) nyílás 50 pedig a szelepház belsejében marad. A szeleprúdnak a szelepházból kiálló alsó végére az (o) és alatta a (p) tömítőgyűrűk vannak felhúzva, mely utóbbi a szelep­ház alsó, domború felülete és az üvegnyak 55 közötti tömítést eszközli. Ez utóbbi két tömítőgyűrűt az (a) szeleprúd aljára csa­vart (r) kupak a szelepház aljához szo­rítja. Ha a (j) nyomófejet ujjunkkal le­nyomjuk, az (a) szeleprúd a szelepháziba 60 nyomódik ós alsó vége, a (c) nyílásokkal együtt, a szelepház alján túlnyúlik, miál­tal az üvegben lévő folyadék, a szénsav által szorítva, a szeleprúd alját körülfogó és felső szélével a (p) tömítőgyűrűnek 65 fekvő nyomócsövön, valamint a (c) nyí­lásokon keresztül, a szeleprúd (b) csator­nájába nyomódik és azon keresztül a (j) nyomófejbe hatol, majd a (k) kifolyócsö­vön át a szifonfejből távozik. Ha a (j) 70 nyomófejet elengedjük, az (a) szeleprúd, az (i) tekeresrúgó hatása alatt, visszatér korábbi helyzetébe, úgyhogy a szelep zá­ródik. Ha az üveg kiürül, a (j) nyomó­fejet, a (k) kifolyócsővel együtt, lecsavar- 75 juk a szelepházról és külön deszinficiál­hatjuk, miáltal annak higiénikus kezelése biztosítva van. A szifonfej az üvegről könnyen eltávo­lítható, miáltal az üveg könnyen mos- 80

Next

/
Thumbnails
Contents