96669. lajstromszámú szabadalom • Ruhatartó-nadrágprés

Megjelent 1939. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96669. SZÁM. — I/a. OSZTÁLY. Ruhatartó-nadrágprés. Tillék Ferenc asztalos Budapest. A bejelefttés napja 1928. t&Vi janu&r hó ?-ike. A találmány tárgya ruhatartóval egye­sített, nadrágpréselő szerkezet, tehát amel­lett, hogy kabát-, mellény- és nadrágtartó, még préséli is a nadrágot s ezzel seükség-5 telenné teszi a gyakori vasalást. A mellékelt rajé 1. ábrája a találmány tárgyát elülnézet­ben tünteti fel, 2. ábrája a ruhatartó és a nadrágprés 10 oldalnézete, 3. ábrája részletrajz: metszet az 1. ábra A—A vonala szerint, 4. ábrája az 1. ábra B—B szerinti, 5. ábrája az 1. ábra C—C szerinti met-15 szete, a nyíl felőli nézetben. Az ábrák a prést nem teljesen egymásra szorított lapokkal, hanem a nadrág szá­mára hagyott réssel tüntetik fel. A legcélszerűbben fából készült (1) ka-20 bát- és mellénytartóhoz, (2) csapokkal, a nadrágakasztó és prés olyképen csatlako­zik, hogy a (2) csapok alsó vége a felső végén (3) léccel megerősített (4) deszkába van erősítve, mely a nadrágprésnek alsó, 25 fektető oldala. E deszka felső végére a nadrág szárainak alsó végét lefogó akasztószerkezet van szerelve, mely az (5) sarokpánt körül elforduló (6) szorítóléc­ből áll, mely viszont a (7) csavarral s az 30 erre illő (8) szárnyas anyával, a nadrág lefogására, a (4) deszka felé szorítható. Hogy a nadrág kivételékor a (8) szárnyas anyát ne kelljen teljesen lecsavarni, a (6) lécnek, ezen a végén, (9) kivágása van, 35 amelyből a (7) csavar a (3) léchez erősí­tett (10) csukló körül kifordítható. A nadrágszárak alsó végének a (6) léc­cel való lefogása után a nadrágot a (4) fektető deszkán kisimítjuk, azután ráhe­lyezzük a (11) deszkát, a nadrágprés felső 40 lapját. Az utóbbi fent, a deszka külső fe­lületének középvonalában, a hozzáerősí­tett (12) csappal van ellátva, mely túl­nyúlván a (11) deszka felső szélén, a (6) léchez erősített (13) léc megfelelő kivágá- 45 sába illeszkedik s ezzel a (11) deszkát helyzetében rögzíti. Ugy a (4), mint a (11) deszka, a présbe helyezett nadrág alakját követve, fent keskenyebb és lefelé szélesedik; egymás 50 felé való szorításuk s ezzel a közéjük he­lyezett nadrág préselése a (4) deszka külső felületére, alul és felül, keresztirányban erősített (14) bordákkal (2. és 5. ábra) és a (11) deszka külső felületére simuló (15) 55 szorítópántokkal történik, melyek a (14) bordák végeihez erősített (16, 17) csava­rokhoz csatlakoznak, s az e csavarokon lévő (18, 19) szárnyas anyákkal húzatnak meg. A (15) szorítópántoknak a (16, 17) 60 csavarokhoz való csatlakozása oly módon történik, hogy egyik végükön lyukkal a (17) csavarokra vannak fűzve, e csavarok körül tehát elfordíthatók, míg másik vé­gük a pánt szélébe mélyeszteti (20) kivá 65 gással illeszkedik a (16) csavarokra, e csa­varoktól tehát eltávolíthatók. A szorító­pántoknak ilyen kiképzése, mely tehát lehetővé teszi a (11) deszka külső felüle­tén körívben való elcsúsztatásukat, azzal 70 az előnnyel jár, hogy a nadrág kivétele­kor a (16, 17) csavarokra csavart (18, 19) szárnyasanyákat nem kell egészen lecsa­varni. A (4) deszka (14) bordáinak mindkét vé- 75 góhez, megakadályozandó a (15) szorító­pántok végének nagyfokú lehajlását, egy­egy (21) tőke van erősítve.

Next

/
Thumbnails
Contents