96526. lajstromszámú szabadalom • Transformátor

Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96526. SZÁM. — Vll/g. OSZTÁLY. Transzformátor. N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken cégr Eindhoven (Hollandia). A bejelentés napja 1928. évi január hó 24-ike. Hollandiai elsőbbsége 1927. évi március hó 3-ika. A találmány transzformátorokra, külö­nösen pedig kis transzformátorokra vonat­kozik, amilyeneket pl. a dróttalan táv­beszéléssel és távirászattal kapcsolatban 5 használnak. Az ilyen transzformátorok csévéi általá­ban szigetelt rézhuzalokból vannak össze­állítva. A réz hátránya, hogy a húzási szi­lárdság nem nagy és hogy a rozsdaállóság 10 az említett célra nem kielégítő. A találmány szerinti transzformátort az jellemzi, hogy a csévék legalább egyi­kének szigetelt huzala rezet tartalmazó ötvözetből áll. Az ilyen ötvözet húzási szi-15 lárdsága a réz húzási szilárdságánál na­gyobb, úgyhogy ezen ötvözetből kisebb át­mérőjű huzalokat húzhatunk, mint ami­lyeneket réz alkalmazása esetén húzhat­nánk. Az ötvözet rozsdaállósága továbbá 20 a réz rozsdaállóságánál jelentékenyen nagyobb. A transzformátor csévéinek legalább egyike továbbá a találmány értelmében oly huzalból áll, mely rézen kívül még ezüs-25 töt, cinket vagy nikkelt tartalmaz. Általá­ban az olyan ötvözet rendelkezik a leg­kedvezőbb tulajdonságokkal, melynél az ezüst, cink vagy nikkel képezi a főalkat­részt. Transzformátorcsévék számára szokásos 30 réz húzási szilárdsága négyzetmilliméte­renként 50 kg., transzformátorcsévék szá­mára azonban többnyire zománcozott réz­huzalt alkalmaznak, melynek húzási szi­lárdsága négyzetmilliméterenként 30 kg. 35 A zománcozás következményeképpen te­hát a húzási szilárdság jelentékenyen csökken. A találmány értelmében transz­formátorcsévék számára oly zománcozott huzalt alkalmazhatunk, melynek magja 40 rezet tartalmazó ötvözetből áll. Ezen ötvö­zet előnye rézzel szemben, hogy a húzási szilárdság a zománcozás folytán nem csökken. Szabadalmi igények: 45 1. Transzformátor, azáltal jellemezve, hogy csévéi legalább egyikének szigetelt huzala rezet tartalmazó ötvözetből áll. 2. Az 1. igényben védett transzformátor foganatosítási alakja, azáltal jelle- 50 mezve, hogy a huzal rézen kívül még ezüstöt, cinket vagy nikkelt is tartal­maz. 3. Az 1. igényben védett transzformátor foganatosítási alakja, azáltal jelle- 55 mezve, hogy a huzal zománcbevonat által van szigetelve. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents