96460. lajstromszámú szabadalom • Permetező

Megjelent 1929. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYT M^^m SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96460. SZÁM. — X/b. OSZTÁLY. Permetező. Szavolovits Yiktor bádog-osmester Dunaföldvár. A bejelentés napja 1927. évi december hó 14-ike. A találmány tárgya permetező, mely­nek az eddig ismert permetezőkkel szem­ben az az előnye, hogy a szivattyúházban levő szeleptest néhány másodperc alatt 5 leszerelhető róla és így esetleges üzem­zavar esetén a javítás gyorsan, elvégez­hető. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképpen felvett foganatosítási alak-0 jában van feltüntetve és pedig az 1. ábra a permetező függélyes met­szete, a 2. ábra a permetező felülnézete, a 3—4. ábrák pedig részletrajzok. .5 Az (a) szivattyúhenger a (b) tartály bel­sejében van elhelyezve és pedig az alsó vége a tartály fenéklapja felett fekszik, felső vége pedig túlnyúlik a henger fedő­lapján és a (d) lappal van lezárva, mely-20 bői a (g) dugattyúrúd vezetésére szolgáló (c) nyúlvány áll ki. Az (m) nyílásokkal ellátott (f) szeleptest egyirányú csavar­menetekkel bíró (h, i) orsónyúlváayok­ban folytatódik, melyek közül a (h) nyúl-25 vány felső részének szelepnyílását a (j) iszeleplap zárja le. Az (i) csavarorsó a (b) tartály (1) fenekéből lefelényúló, csa­varmenetes (k) hüvelybe van becsavarva. Maga az (f) szeleptest azonban át van buj-30 tatva az (1) fenéklemez megfelelő nyílá­sán és a permetező tartály belsejében he­lyezkedik el, míg (h) orsó az (a) szivat­tyúhenger alsó részébe helyezett csavar­menetes betétbe van becsavarva. A (j) 35 szeleplap felett az (a) szivattyúhengerből az (o) cső ágazik ki, mely a (p) szél­kazánba torkoll. Ha a (g) dugattyúrúd se­gélyével a dugattyútestet felfelé emeljük, a (j) szeleplap felemelkedik és a tartály belsejéből a permetező folyadék az (a) 40 szivattyúhengerbe ömlik. Ha pedig a du­gattyútestet lefelé szorítjuk, a folyadék az (o) csövön át a szélkazánba nyomódik és onnan nyomás alatt a szabadba szóró­dik. Ha munka közben a szelepben bár- 45 milyen hiba történnék, az (i) orsónyúl­ványnak a (k) hüvelyből való kicsava-ITclSSt által a szeleptest a tartályból ki­emelhető ós megjavítható. Hogy ez a ki­csavarás minden nehézség nélkül elvégez- 50 hető legyen, az (i) orsó fején olyan (r) barázda van kivágva, melybe a (g) dugat­tyúrúd (s) fogantyújának vége befelé­illeszthető, úgyhogy a kicsavarás a du­gattyúrúdról lehúzott (s) fogantyúval vé- 55 gezhető. Szabadalmi igények; 1. Permetező, azáltal jellemezve, hogy a szivattyúhenger felső vége túlnyúlik a permetezőtartály fedőlapján és a 60 dugattyúrúd vezetésére szolgáló (c) nyúlvánnyal ellátott (d) fedőlappal van lezárva, alsó vége ellenben a per­metező tartály fenéklapja felett he­lyezkedik el és ennek a hengervégnek 65 csavarmenetes betétlapjába, valamint a permetezőtartály fenekéből befelé­álló csavarmenetes hüvelynyúlványba van belécsavarva a szivattyúhenger szelepnyílását magábafoglaló, a iar- 70 tály fenéklapjának megfelelő nyílásán átbujtatott szelepszerkezet. 2. Az 1. igényben védett permetező kivi­teli alakja, azáltal jellemezve, hogy a szivattyúhenger szelepszerkezetét (m) 75 nyílásokkal ellátott üreges (f) test al­kotja, melynek két vége (i, h) csavar­orsóvá van kiképezve és egyik (h) vé-

Next

/
Thumbnails
Contents