96356. lajstromszámú szabadalom • Gyufadoboz

Megjelent 1929. évi november hó 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96356. SZÁM. H/g. OSZTÁLY. Gyufadoboz. Andrae Emil Ottó fogász Bern. A bejelentés napja 1927. évi október hó 7-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi október hó 11-ike. A gyufadoboznak olyatén megszerkesz­tését és berendezését már javaslatba hoz­ták, hogy a benne lazán elrendezett, egyes gyufaszálak kivételükkor meg is gyullad-5 janak. A csomagolás azonban többnyire olyan volt, hogy nagy tömegben techni­kailag nem volt előállítható vagy pedig akkor is csak úgy volt megvalósítható, hogy a gyufaszálakat csak egyenkint, 10 egyiket a másik után, kellett benne elhe­lyezni. A dobozoknak ez az utóbbi fajtája tartós használatra volt szánva és utántöl­tése olyan körülményesnek mutatkozott, hogy a fogyasztók körében való elterjed-15 hetese már eleve is nagyon kétségesnek látszott. Az egyszerűbb csomagolások a közönséges könyvalakú gyufacsomaggal — bonyolult előállításuk miatt — nem verse­nyezhettek árban úgy, hogy a számtalan 20 javaslat ellenére sem kerültek forga­lomba. Ennek a találmánynak tárgya már most oly gyufadoboz, amelynek szerkezete úgy van kigondolva, hogy tetszőleges 25 nagy mennyiségben is igen olcsón állít­ható elő és ennekfolytán a szálak elfo­gyasztása után eldobható. Olcsó ajándék­tárgy gyanánt is kialakítható, ez pedig olyan előnye, ami az eddigi szerkezetek 30 közül egyiknek sem volt meg. A találmánybeli gyufadoboz minden egyes tartóját a gyufafejekre hajtott sza­lag alkotja, amelynek végeit egy kereszt­befutó csík egyesíti olymódon, hogy a 35 csíknak ráhúzása a szalag végeit a gyufa­szálak szárára szorítja és az alkalmazott, ragasztó szerrel együtt a tartó nyílásának olyan merevítést ad, ami kihúzáskor a gyújtó fejére rúgózó hatást gyakorol. A gyufarétegeket alkalmas gép igen 40 egyszerűen rakja egyenként és egyesíti azután a burkolattal. A burkolat (boríték) az egyes rétegeket pontosan úgy veszi közül, amint magukat a gyufaszálakat a szalag. é5 A mellékelt rajzon a találmánybeli gyufadoboznak példaképem, kiviteli alakja látható és pedig az 1. ábra félig kész állapotban, míg a 2. ábra egy magányos tartót mutat, 50 végül a 3. ábra a teljes kész csomagot tünteti fel. A tartó főrésze az (a) papirosszalagból alakul, amelyen mindkét rész belső olda­lára, fent (b)-nél gyújtó (dörzsölő, érdes) 55 masszát vittünk fel. Az (a) szalagot a (c) gyufaszálak lefelé fordított fejére hajtjuk (2. ábra), azután pedig a (d) keresztcsíkot szorosan az egészre húzzuk. Ez a (d) ke­resztcsík (a) szalag egymásra hajtott két 60 részének egyesítésére az alkalmazott, ra­gasztó szerrel együtt, kellő merevséget kölcsönöz a csomagnak, illetőleg doboz­nak (toknak) úgy, hogy ez rúgózó hatást gyakorol a gyufafejekre. Eltérő magas- 65 ságú két ily réteget boríték gyanánt a kellő hosszúságú (e) szalag egyesít, amit azután szintén (f) csík fog össze. Amint látható, az egész csekély költségbe kerül, ajándéktárgyul nagyon alkalmas és rek- 70 lám hordozó gyanánt is célszerű. Szabadalmi igények: 1. Gyufadoboz, amelynél a gyufaszálak sorban állanak a tartóban, amelynek szája széle gyújtó (érdes, dörzsölő) 75 masszával van bevonva, úgyhogy kivé-

Next

/
Thumbnails
Contents