96310. lajstromszámú szabadalom • Tésztakészítőgép

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96310. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Tésztakészítőgép. Horváth Gyula nyugr. máv. főművezető Vecsés. A bejelentés napja 1927. évi december bó 6-ika. A találmány tárgya tésztakészítőgép, mely jórészt öntöttvasból állítható elő és amely a. garatján beöntött lisztet és vizet tésztává gyúrja össze és azt egyidejűleg a 5 kívánt formára meg is metéli. A gép ké­szülhet kisebb háztartások számára kézi­hajtásísal, vagy nagyobb üzemek számára gépihajtással és minthogy egyszerűen és tisztán kezelhető, nagy munkamegtakarí-10 tást jelent, amellett pedig a háztartásban dolgozót mentesíti a fárasztó, időtrabló és hygiénikus szempontból is erősen ki­fogásolható tésztadagasztástól, illetve tésztakószítéstől. 15 A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a gép hosszmetszete, a 2. ábra a gép elölnézete, a 20 3. ábra pedig a gép keresztmetszete. A gép az (a, b) gyúróhengerekből, va­lamint a (c) dagasztó-, illetve továbbító­csigaorsóból áll, melyek a (g) állványza­ton nyugvó, egymással összeköttetésben 25 álló, hengeres (d, f) tokban vannak ágyazva. Az (a, b) gyúróhengerek egy­más mellett fekszenek és tengelyeiknek a (d) tokból kinyúló végére egy-egy, egy­mással kapcsolódó (h, i) fogaskerék van 30 felékelve. A (h) fogaskerék szélesebb az (i) keréknél és ennek fogai a (c) csigaorsó (j) tengelyére ékelt (k) fogaskerék fo gaiba kapaszkodnak bele. A (k) kerék meghajtása (1) forgatókarral történik,. 35 melynek vége a (k) keréken megerősített (m) hüvelybe van bedugva és csavarral rögzítve. Az (a, b) hengerek fölött a ketté­osztott (n) garat van elrendezve, mely nek mindkét nyílása a beömlést szabá­lyozó és (o) karok segélyével állítható 40 (p) szeleppel van ellátva. Az (a, b) hen­gerek alatt a palástjuknak nekisímuló (r) leszedőkések vannak megerősítve. A (c) csigaorsó úgy van elhelyezve, hogy az (a, b) hengerek közül kiszabaduló tészta 45 rája hullik. A (c) csigaorsót körülfogó (f) tok falán hosszirányban haladó homorú (s) csatornák vannak kiképezve, a tok végében levő kiömlő nyílást pedig a ki emelhetően beszerelt és elfordulás ellen 50 (t) csapszeg segélyével biztosított (v) tár csa zárja el, melyet az (1) gyűrűs anya rögzít helyzetében és amelyen a készí­tendő tésztaneműek alakjának megfelelő furatok vannak kivágva. A (c) orsó ten 55 gelye áthatol ezen a. tárcsán és a tengely végére kétágú (y) kés van felerősítve, mely a csiga forgása közben a helytálló tárcsa mögött elfordul. A gép működése a következő: Az (n) 60 garatnak két különálló rekesztékébe be öntjük a lisztet és a vizet. A beöntés mértékét az (o) karral állítható (p) szele pekkel szabályozzuk. Ezután gépi úton, vagy pedig az (1) forgatókarral, meg 65 hajtjuk a (k) fogaskereket, miáltal for­gásba jön a (c) csigaorsó, valamint az (i, h) fogaskerekek révén az (a, b) henge rek is, még pedig utóbbiak ellentétes irányban, tehát egymássial szemben fo 70 rognak. Az (a, b) hengerek a vizet és lisztet tésztává gyúrják össze, mely tész­tát az (r) kések leszedik a hengerekről, miáltal azok a (c) csigaorsóra jutnak. Ez az orsó a tésztát a (v) tárcsa felé szál 75 lítja, közben azonban a hengertok (s) csatornáiban mintegy megdagasztja azt. A (v) tárcsához érve, a tészta annak nyl

Next

/
Thumbnails
Contents