96303. lajstromszámú szabadalom • Hűtőszekrény vízhűtéssel

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLTI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96303. SZÁM. — XVIII/c. OSZTÁLY. Hűtőszekrény vízhűtéssel. Glászer Lajos cukoripari munkás Budapest. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 21-ike. A jelen találmány tárgya hűtőszekrény vízhűtéssel, melynek célja, hogy oly anya­got, melynek hűtése kb. 5—6 Celsius fokra szükségeltetik, víz körülforgása által állan-5 dóan hűtse. Ezen cél elérésére egy szigetelő anyaggal ellátott szekrénybe egy bádog vagy más hőátbocsátó anyagból készült belső szek­rényt iktatunk, melynek légterében a be-10 vezető csőtől a kivezető csőig csigavonal alakú csatorna fut. A készülék a vízveze­ték bevezető csapja és a fővezeték között van elhelyezve, így mielőtt a víz a fogyasz­tásra kifolyna a vezetékből a beiktatott 15 szekrény csatornáin keresztül folyik és az­által a szekrényt hűti. A jelen találmány példaképem kivitele a mellékelt rajzon látható. Az 1. ábra a hűtőszekrény előlnézetét, a 20 2. ábra a hűtőszekrény oldalnézetét (belső részét), a 3. ábra a hűtőszekrény csatorna hálóza­tának képét és a 4. ábra a csatornázás egyik részét tün­teti fel. 25-A hűtőszekrény egy külső fa vagy egyéb szigetelő anyagból álló szekrényből áll (a). Az (a) szekrényben az (e) bádog vagy más jó hővezető tartály lesz elhelyezve, mely­nek külső falaira a (d) lemezek vannak 30> csigavonalban kiképezve és így a (b) veze­tőn át befolyó víz a (c) csatornán át kény­szerül az (f) kivezető csőig folyni ahon­nan a vízvezeték kifolyó csapjáig tódul a víz. Szabadalmi igény: Hűtőszekrény vízhűtéssel, jellemezve a víz­vezeték csövéhez kapcsolt, a szekrény szigetelő és tartó szekrényének fala kö­zött csigavonalban haladó csőrendszer 40> által. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents