96188. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nedves anyag szárítására

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96188. SZÁM. — IY/i. (II/h,). OSZTÁLY. Eljárás és berendezés nedveB anyag szárítására. Techno-Chemical Laboratories Limited cég London, úgyis mint Olaf Soderlund és Thomas Gram londoni mérnökök jogutódja. A beyelentés napja 1927. évi szeptember hó 26-ika. Angolországi elsőbbsége 1926. évi október hó 7-ike. A találmány gáznemű szállítóközegben szuszpendált anyagnak hevített felületek mentén való tovaszállítása útján eszköz­len dő szárítására vonatkozik. 5 A jelzett célra szolgáló berendezésekkel kapcsolatban javasolták levegő átfúvását egy vagy több oly csövön, melyek egy ke­mence hatáskörletében voltak elrendezve és melyek mellett a kemence égéstermé-10 keit áramoltatták, amikor is a szárítandó elmállott vagy szétoszlatott anyagot a leg­magasabb hőmérséklet helyén juttatták a levegő áramába és az egészet erről a hely­ről a szárítókamarába vezették. 15 A jelen találmányt gáznemű szállító­közegben szuszpendált anyagnak hevített falú egy vagy több vezetéken át való át­szállítása útján eszközlendő szárítására szolgáló oly eljárás képezi, melynél a szá-20 rítandó anyaggal teljesen megterhelt Szállítóközeget oldalt szétterülő alakra szétoszlatjuk és ezáltal az anyagnak a szállítóközegben a szárítási folyamat leg­nagyobb része közben való egyenlete® el-25 osztását biztosítjuk. A találmány értelmében továbbá a szét­terülő alakra való szétoszlatást a szállító­közeg felfelé áramlása közben egy nagy keresztmetszetű vezetékszakasznak kereszt-30 metszetükhöz viszonyítva nagy kerületi hosszal rendelkező több kis csőre vagy ve­zetékre való átváltása által eszközöljük, ami által a szárítandó anyag minden ré­szét a hevített cső- vagy vezetékfalakhoz 85 szoros közelségbe hozzuk. A találmány kiterjed továbbá az előb­biekben meghatározott eljárás foganatosí­tására szolgáló berendezésre is, melynek jellemzője, hogy a szárítóvezetéket hosszá csöveknek vagy jelentékeny hosszúságú, 40 egy vagy több, keskeny, lapos részvezeté­keknek többszörösen görbített és előnyö­sen váltakozva felfelé és lefelé irányuló szakaszokból álló kötege vagy sokasága képezi. 45 A találmány értelmében továbbá a szá­rítóvezeték hevítésére folyadékot és ennek lényegileg telített gőzét, pl. vizet és víz­gőzt, alkalmazunk. A találmány nedves anyag szárításá- 50 nak és az ezen célra szolgáló berendezés a következőkben ismertetett javításaira is kiterjed. Az 1. ábra vázlatosan a találmány értelmé­ben működő berendezést tünteti fel, mi- 55 mellett ezen az ábrán a berendezésnek csakis két végét ábrázoltuk, mivel a beren­dezés a szárítási folyamathoz szükséges bármely kívánt hosszal rendelkezhet A 2. ábra a hevítőkazán felülnézetét és a csö- 60 veknek ezen kazánban való elrendezését mutatja. A példaképen ábrázolt berendezésnél a hengeres (a) kamara az (a3) és (a4) felső, illetve alsó csőfallal van ellátva és függő- 05 leges csövek csoportjaival van megtöltve, mely csövek átmérője kicsiny, hogy a csö­veken ibelül tovaszállított szárítandó anyag egyetlen része sem legyen nagy tá­volságban az anyagot környező hevített 70 szárítófaltól és hogy a szárítóvezeték adott összkeresztmetszetéhez viszonyítva, nagy kerületi falhossz adódjék. Az ábrázolt hat (b, bl, b2, b3, b4 és b5) csoportok közüli

Next

/
Thumbnails
Contents