96163. lajstromszámú szabadalom • Befogótokmány

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96163. SZÁM. — XYI/d. OSZTÁLY. Befogótokmány. Aktiebolag-et Priorverken cég Norrköpiiig (Svédország). A bejelentés napja 1927. évi február hő 9-ike. Svédországi elsőbbsége 1926. évi május hó 28-ika. A találmány csavarmenettel ellátandó munkadarabok fejét befogó tokmányra vonatkozik. A találmány újszerűsége ab­ban áll, hogy a befogótokmány pofái, alak-5 koronggal vezérelt tolattyúműre nyílnak és csukódnak, a tokmány összecsukódása után pedig egy rugózott, nem forgó, csavarhúzó nyomul a munkadarab fejének ellenébe, amely csavarhúzó a munkadarab 10 forgásakor annak fejhornyába csappan. A rúgózott csavarhúzó becsappanása után egy, azt körülvevő hüvelyszerű részt, rúgóval működtetett és alakkoronggal ve­zérelt térdcsuklózat nyomja a munka-15 darab fejének, úgyhogy a munkadarab menetvágás közben biztosan rögzítve van munkahelyzetében. A rajzok a találmány szerinti befogó­tokmány egy kiviteli példáját tüntetik 20 fel. Az 1. ábra az új készülék homloknézete és részben keresztmetszete. A 2. ábra pedig ugyanannak oldalnézete és részben hosszmetszete. 25 Az (1) munkadarabok az (1') vezeték­ben érkeznek a (2) adogatódobra, amely­nek (3) hornyaiból a (4) karok egyenként emelik át azokat egy-egy, (6) szorítópofák­kal ellátott (5) tokmányba. A (6) pofák a 80 munkadarabot a kétrészű (7, 8) tolattyúmű segélyével szorítják be, amelyet a (9) görbekorong a benne járó (10) görgőnél fogva működtet. Ezután a nem forgó 11) csavarhúzót, a (12) rúgó, enyhén a munka­darab fejének nyomja, úgyhogy mihelyt 35 a munkadarab, a tokmány összecsukódása után, elfordul, a csavarhúzó könnyen be­csappanhat a munkadarab fejhornyába. Közvetlenül azután, hogy a csavarhúzó becsappant a munkadarab fejhornyába, 40 egy, a (12) rúgót és a csavarhúzót körül­vevő hüvelyt a (19) rúgó által működte­tett és egy (21) alakkorong által vezérelt (18) térdcsuklózat nagy erővel a munka­darab fejének ellenébe szorítja, úgyhogy 45 emez, a menet vágása folyamán, biztosan rögzítve marad helyzetében. A menet­vágás befejeztével a (18) csuklózat a (19) rúgó erejének leküzdése után nyílik, ill. felfelé csuklik, ezt pedig a (20) villa látja 50 el, amelyen a (21) alakkorong által vezé­relt (22) görgő van. Ezután a munkadarab eltávolítható. Szabadalmi igények: 1. Befogótokmány csavarmenettel ellá- 55 tandó munkadarabok fejének beszorí­tására, jellemezve azáltal, hogy a be­fogótokmány szorítópofáit, alakkorong­gal vezérelt tolattyúmű nyitja és csukja, a tokmány záródását követőleg 69 pedig egy, rúgóhatásnak alávetett, nem forgó csavarhúzó nyomul a munka­darab fejhornyának ellenébe, úgyhogy a csavarhúzó a befogott munkadarab forgása alkalmával, annak fejhor- 65 nyába csappanhat.

Next

/
Thumbnails
Contents