96117. lajstromszámú szabadalom • Ecset

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI qKEgjffi SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96117. SZÁM. — VlII/e. OSZTÁLY. Ecset. Györe Vilmos kocsifényező-mester Cegrlédbercel. A bejelentés napja 1927. évi december hó 7-ike. Az ecset sörte-nyalábja használatban megkopik, megrövidül, ettől az egyes szőr­szálak rugalmassága és hajlékonysága megváltozik, merevebbé válik és az ipa-5 rosnak, munkásnak kezében is más és más érzést kelt. Ha azután a kopás még jobban előre halad, az ecset egészen hasznavehetet­lenné válik, holott a sörte-nyalábnak még 10 jókora darabja áll ki a foglalatból. Az ilyen ecset mindenestül eldobható. Ennek a találmánynak tárgyát olyan ecset alkotja, amelynél a nyalábnak a foglalatból kiállló hossza tetszés szerint 15 szabályozható. MelléKélt rajz a találmány "példaképem kiviteli alakját szemlélteti, ahol az 1. ábra a szőrnyalábot, a 2. és 3. ábra egy szorítóhüvely kétféle 20 képét, végül a 4. ábra az egész szerkezet összeállítását tünteti fel. A találmány értelmében az (a) sör té­ny alábot tövében (b) karikával fogjuk 25 össze (1. ábra) s nem erősítjük maradan­dóan a (d) nj élhez (amint eddig történt), hanem a (d) nyélnek (e) nyakára egy (c) gyűrűt tolunk és az (a) szőr-nyalábot (b) karikájával együtt) felülről szintén ebbe 30 a (c) gyűrűbe illesztjük (4. ábra). A (c) gyűrű nyakára most egy (g) hü­velyt fektetünk (2. és 3. ábra), amely (g3) csukló körül nyitható és csukható két (gl és g2) félből áll és tetszőleges szerkezet-35 tel, pl. (i) abroncscsal biztosítható kinyí­lás ellen. Ez a (g) hüvely a belső oldalán (h) testeket visel, amelyek az (a) szőr­nyaláb (b) karikájának vezetésére és meg­támasztására szolgálnak. Ezen (h) testek­nek a vastagsága (vagyis a (g) hüvely 40 belső felületéből kiálló magassága) ponto­san megegyezik a (c) gyűrű belső (f) felü­letével. A (b) karika tehát akadály nélkül csúsztatható a (c) gyűrű és a (g) hüvely belsejében. 45 A használatban bekövetkező kopásnak megfelelően tehát csupán az (a) nyalábot kell a (b) karikájával együtt előre tol­nunk. A nyél a foglalattal együtt állan­dóan megmarad, csak az (a) nyaláb fog 50 teljes elkopás után kicserélésre szorulni. A példaképen megemlített (i) szorító abroncs helyett más alkalmas záró szer­kezet is használható. Jobb szorítás elérésére a (g) hüvely 55 külső felülete kissé kúposán képezhető ki. A (b) karika, (c) gyűrű, (h) hüvely és (i) abroncs fémből, pl. alumíniumból ké­szülhet. A (g) hüvelynek két (gl, g2) köpeny- 60 felét nem kell okvetlenül (g3) csuklós pánttal összefoglalnunk, de ha mégis a rajzon választott ezt a csuklópánto® ki­vitelt választjuk, akkor az (i) abroncs egyik alkotója mentén megfelelő (fel nem 65 tüntetett) öblöt kell kiképezni, hogy az (i) abroncs a (g3) csuklópánt kiálló testén akadálytalanul legyen csúsztatható. Szabadalmi igények: 1. Ecset, aminek jellemzője az állandó 70 nyélhez (szorító szerkezethez) szabá­lyozható hosszúsággal erősíthető cse­rélhető szőrnyaláb. 2. Az 1. igényben védett ecsetnek szorító 75 szerkezete, amire jellemző a nyél nya-

Next

/
Thumbnails
Contents