96104. lajstromszámú szabadalom • Formálási eljárás bronzharangok számára

Megjelent 1929. évi november lió 2-án. r^ MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96104. SZÁM. — XVI/g. OSZTÁLY. Formálási eljárás bronzharangok számára. Pfundner József harang-öntő Bécs. A bejelentés napja 1927. évi november hó 8-ika. Bronzharangok formái eddig még min­dig a már több évszázad óta szokásos el­járással agyagból készülnek. Ennél az el­járásnál két súlyos hátrány mutatkozik. 5 még pedig a formálási műveletnek igen hosszú, 4—6 hétre kiterjedő tartama ás ezenkívül a forma megrekedésének veszé­lye az öntés közben, mely veszély csak a földnek a forma körüli igen tökéletes, de 10 hosszadalmas ós következésképen költsé­ges döngölése által enyhíthető. A találmány tárgyát képező eljárással lehetővé válik a harangot 7 nap alatt tel­jesen elkészíteni ós a forma megrepedését 15 feltételenül megakadályozni. A találmány tárgyát képező eljárás a mellékelt rajzokban van szemléltetve, me­lyekben a» 1. ábra az öntőmagot, a 20 2. ábra az öntő magot a rajta lévő díszí­tett hamis haranggal és a 3. ábra az öntéshez kész teljes harang­formát tünteti fel. A formák vasból készült formázó szelt-25 rényekben készülnek, melyek egyes (U, 01, 02,... 05) gyűrűkből állanak, oly cél­ból, hogy a forma tetszőleges helyeken fel­osztható ós különböző nagyságú harangok számára ugyanaz a formázószekróny al-30 kalmazható legyen. Az (U) gyűrűből álló alsó szekrényt (1. ábra) formáló holnok­kal döngöljük ki és ezen a (K) magot a sablonnál valamivel kisebb méretben fel­falazzuk. A falazott magra már most az 35 (Lk) agyagréteget egyszerre visszük fel és erélyesen szárítjuk. Ebben különbözik a találmány tárgya lényegesen az eddigi eljárásoktól, melyeknél az (Lk) agyag­réteg egyes rétegekben vitetik fel és las­san száríttatik. A nyersen formált magot 40 belül és kívül (F) faszénnel erősen hevít­jük úgy, hogy az 4—5 óra lefolyása alatt megszárad, mire a még forró magra a finom réteget visszük rá, mely hevítés nél­kül gyorsan megszárad. Ezután a magra, 45 ennek kihűlése után, a harang falvastag­ságának megfelelő (Ld) mintát, az úgy­nevezett hamis harangot egyszerre visz sziik fel és erélyesen kiszárítjuk, még pedig csak kívülről, mert ezen szárításnak 50 célja főleg kemény külső felület létesítése. A mag és a minta között szigetelő anyag gyanánt papírt alkalmazzunk. A faszenet 3—4 órai fűtés után eltávolítjuk és a még forró mintát finom agyaggal készre for- 55 máljuk. Ez a finom agyagréteg fűtés nél­kül is hamar megszárad, mire a harang díszítéseinek elkészítéséhez foghatunk. A. (V) díszítéseket, melyek, nem mint eddig, viaszból, hanem fémből vannak készítve, 60 az (St) szögekkel rögzítjük, melyeket csak annyira verünk be a mintába, hogy abból kb. 15 mm-el kiállnak. Az (01, 02... 05) gyűrűkből álló felső szekrény elhelyezése után a díszítéseket csak annyira vesszük 65 körül formálóhomokkal, hogy az (St) szö­geket még eltávolítani lehessen. A felső szekrény azért, van az egyes (01, 02 ... 05) gyűrűkből alkotva, hogy a díszítéseket jobban lehessen körüldöngölni és egy- 70 idejűleg a fából vagy fémből álló (Kr) korona is formálható legyen. A fémmode] lek a viaszból készült modellekkel szem­ben azt az előnyt nyújtják, hogy bár­mennyiszer ismételten alkalmazhatók és 75 igen éles öntvényt biztosítanak. A. for­mázószekrény teljes kidöngölése után

Next

/
Thumbnails
Contents