96026. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nemes fémeknek, különöse4n ezöstneműeknek tisztítására

Megjelent 1929. évi november hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96026. SZÁM. — XVIII/a. (XVI c.) OSZTÁLY. Eljárás és berendezés nemesfémeknek, különösen ezüstnemüeknek tisztítására. Carl Mann & Co. G. m. b. H, cég" München. A bejelentés napja 1927. évi november hó 12-ike. Nemesfémekből készült tárgyaknak, pl. ezüst-evőeszközöknek oly módon történő tisztítása, hogy ezen tárgyakat alumínium jelenlétében alkaliás, alumíniumot tartal­j mazó (pl. szódaoldat) hatásának tesszük ki és azután leöblítjük, már ismeretes. Itt azonban szükséges volt, hogy a kérdéses tárgyakat minden körülmények között jóidéig tegyük ki ezen lúg behatásának, ) úgyhogy az említett tárgyak egy bizonyos mennyiségének tisztítása igen jelenté­keny időt vett igénybe. A jelen találmány ugyanezen célra szolgáló eljárásra és ezen eljárás fogana­• tosításához alkalmas berendezésre vonat­kozik, melyek az eljárás egyszerűsbítése mellett oly gyorsan tisztítólag hatnak, hogy a tisztítási folyamat ideje az eddigi eljárásokénak csak csekély törtrészét teszi ki. A lúgnak tisztító hatása az eddigi eljá­rásokkal szemben már azáltal is jelenté^ kenyen fokozható, hogy a találmány sze­rint a szódát egészben vagy részben nátriumbikarbonáttal helyettesítjük. Épp­ily hatást érünk el, ha az alkaliás oldat­hoz katalitikusan ható testeket, pl. fasze­net, aktív szenet, aktív kovasavat stb.-t adagolunk. A katalitikusan ható testek­nek adagolása a hideg vagy melegített alkaliás oldathoz a tisztítási folyamat előtt vagy közben történhetik. Ha pl. nemesfémből készült, zsírtólstb.­től elpiszkolódott tárgyakat, aluminum­nak jelenlétben, 10%-os, pl. 80° C.-os szódaoldatba merítünk, akkor 10 percre van szükség, míg a tárgyak teljesen meg­tisztulnak. Ha egyébként hasonló körül­mények között vagy pedig 30° C. hőmér­sékletnél is a szódaoldat helyett nátrium­bikarbonátnak 10%-os oldatát alkalmaz­zuk, akkor, az erős gázképződés folytán, ugyanazon tisztítási fokot körülbelül egy perc alatt érjük el. Katalitikusan ható testeknek adagolása 45-révén az oldatnak tisztító hatása annyira fokozódik, hogy pl. 5%-os, pl. csak 25° C. hőmérsékletű szódaoldattal ugyanazon hatást érjük el, mint ugyanazon idő alatt 10%-os 50° C. hőmérsékletű oldattal. 50 Azonban itt is még jobban fokozhatjuk tisztító hatást, ha az egészhez oly alak­ban alkamazunk alumíniumot vagy alu­míniumötvözeteket, melyben a tisztítandó tárgyak ezekkel lehetőleg közeli érintke- 55-zésbe jutnak. Az alumínium a lúgban ke­letkezési állapotban levő hydrogénnek fejlődését idézi elő, mely a nemesfémeken levő oxyd-, illetve szulfidképződményeket redukálja, mely redukálás természetesen 60 annál gyorsabban fog végbemenni, minél erősebb lehet ezen érintkezése a hydrogén­nek a nemesfémekkel. Az ismert eljárások szerint azt már azáltal igyekeztek elérni, hogy az alumíniumot lemezeknek vagy 65 drótfonatoknak alakjában vagy pedig poralakban tették a folyékony tisztító­szerbe, Az első esetben a kérdéses fémda­raboknak túlcsekély felülete folytán a hidrogénképződés csak igen korlátozott 70 lehetett, a második esetben pedig a lúgban kezelt tárgyaknak kivételénél ezeken, va­lamint azon tartályokon, melyekkel ki­sebb ezüstneműt (mint pl. tojástartókat, kávés- és teáskanalakat, teaszűrőket, só- 75 tartókat és más edényeket) a lúgba tet­ték, sok aluminiumpor maradt és azoknak utólagos leöblítésénél veszendőbe ment. Ezzel ellentétben a találmány szerint az alumíniumot oly alakban helyezzük a 80

Next

/
Thumbnails
Contents