96019. lajstromszámú szabadalom • Magas hőmérsékletnél nagy szilárdsággal bíró acélötvözet

• Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96019. SZÁM. — Xll/e. OSZTÁLY. Magas hó'mérsékleteknél nagy szilárdsággal bíró acélötvözet. Fried Krupp A.-G. cég1 Essen. A bejelentés napja 1928. évi január hó 11-ike. Németországi elsőbbsége 1927. évi január hó 28-ika. A találmány tárgya oly acélötvözet, mely magas hőmérsékleteknél nagy szilárdság­gal bír. A találmány tárgyát képező acél­ötvözet 5 8—18«/o krómot, 2—12o/o mangánt, 3—12o/o wolframot és 0— lo/o szenet tartalmaz. 10 Különösen kiválóan hőálló azon acél­ötvözet, mely 12—14o/o krómot, 4— 6% mangánt, 4— 6o/0 wolframot és 15 0.06% szenet, a különben szokásos keverékekkel, tar­talmaz. Szabadalmi igények: 1. Magas hőmérsékleteknél nagy szilárd-20 sággal bíró acélötvözet, azáltal jelle­mezve, hogy 8—18o/o krómot, 2—12 0/0 mangánt, 3—12 0/0 wolframot és egé­szen lo/o-ig szenet tartalmaz. 2. Az 1. alatt védett acélötvözet változata, 25 azáltal jellemezve, hogy 12—140/0 kró­mot, 4—6o/o mangánt, 4—6o/0 wolfra­mot és O.O60/0 szenet tartalmaz. Pallas ciomila, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents