96005. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék menetjegyek és hasonlók jelölésére

• Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 96005. SZÁM. — Xm/d. OSZTÁLY. Eljárás és készülék menetjegyek és hasonlók jelölésére. Hofherr Rudolf intézőségi tanácsos Wien. A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 17-ike. Ausztriai elsőbbsége 1926. évi szeptember hó 23-ika. A találmány tárgya papir és hasonló jelölésére szolgáló készülék, mely első­sorban arra van szánva, hogy menetjegye­ket változó tartalmú nyomattal, pl. út-5 iránnyal, kelettel, stb. jelöljön meg, amint ez eddig kijelölt mezők kilyukasztása révén történt. A jelölés nyomtatása a lyukasztás­nál lényegesen egyszerűbb művelet és nem igényel külön figyelmet, mi mellett a 10 nyomat könnyebben ellenőrizhető, mint a lyukgatás. Ennek dacára a jelölőrend­szer nem tudott tért hódítani, mert az is­mert szerkezetekkel nem lehetett jól olvas­ható nyomatot létesíteni. Ezen hátránynak 15 oka gyanánt az ismertetett fel, hogy a faj­lagos nyomás túlságosan csekély, amikor a betűsorozat és a festékhordozó egysze­rűen egymásra szoríttatnak, amint ez a szokásos jelölőfogóknál történik. A talál-20 mány értelmében azáltal tesszük lehetővé lényegesen nagyobb felületi nyomásnak ki­fejtését, hogy a kidomborodó betűhordozók által alátámasztott menetjegyen rúgóterhe­lésű festékhordozót gördítünk le. Ezen el-25 járás foganatosításának lehetővé tételére a betűhordozó-sorozatot és a festékhordozót egymáshoz képest eltolódhatóan rendez­zük el, pl. azáltal, hogy a betűhordozó­sorozatot és a festékhordozót egy fogószerű 30 rúgó két végén rendezzük el, mely rúgó fogantyúszerűen van kiképezve és segélyé­vet a festékhordozó és a betűhordozó-soro­zat egymáshoz képest nyomás alatt eltol­ható. Ezen kiviteli példa van a rajzon fel-35 tüntetve. Az 1. és 2. ábrák a készüléket részben met­szett nézetben, a munkafolyamat elején, 111. végén tüntetik fel, míg a 3. ábra keresztmetszet. A fogószerűen hajlított rugalmas' (1) 40 acélszalag egyik lapos végére van a (2) betűhordozókeret felerősítve. A (3) betű­hordozók kidomborító betűket hordanak, legalább részben kicserélhetők és rugalmas vagy rugalmatlan anyagból készülhetnek; 45 lehet továbbá rugalmatlan betűhordozókat rugalmas alzaton alátámasztani. A (4) festékhordozó a fogó másik végének belső oldalán elrendezett (5) ágyazótestbe forog­hatóan van szerelve. A (4) festékhordozó 50 görgő gyanánt lehet kiképezve, és színező­anyagból, pl. grafitból állhat, vagy pedig a rajz értelmében kicserélhető színező be­vonattal, pl. (6) szénpapirral lehet be­vonva, melyet (7) rugalmas szorító rögzít. 55 A rugalmas (1) szalag fogó gyanánt hat, s kellő nyomással szorítja egymáshoz a festékhordozót és a betűhordozó-sorozatot, egyidejűleg lehetővé teszi azonban e kettő­nek egymáshoz képest való eltolását. Az 60 1. ábrabeli nyugalmi helyzetben a festék­hordozó a betűhordozókeretnek a betűhor­dozóktól oldalt elrendezett és a betűk síkja fölé nyúló (8) toldaton nyugszik úgy, hogy a betűhordozók bármikor megtekinthetők 65 és ellenőrizhetők. A (8) toldat egyúttal ütköző gyanánt szolgál a jelölendő (9) menetjegy számára, amelyen a jelölés esz­közlendő; a jelölés azáltal történik, hogy a fogó szárainak végeit egymáshoz képest 70 eltoljuk, miközben a festékhordozó a fogó rúgónyomásának hatása folytán a menet­jegyen legörbül (2. ábra). Az (5) ágyazó­test lehajlított (10) füllel bír, mely a löket végén a (8) toldatra fut fel s ezáltal a fes- 75 tékhordozót megemeli úgy, hogy a menet­jegy felszabadul. Ha az elkopott szénpapirt ki kell cse-

Next

/
Thumbnails
Contents