95902. lajstromszámú szabadalom • Műszer vágányok nyomtávjának és túlemelésének mérésére

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LÉTRÁS 95902. SZÁM. — VXI/a. OSZTÁLY. Műszer vágányok nyomtávának és túlemelésének mérésére. Marx és Mérei cég- Budapest. A bejelentés napja 1927. évi október b.ó 26-ika. A találmányt vágányok nyomtávának és túlqmelésének mérésére szolgáló mű­szer képezi, mely úgy a szabványos nyomtávú nagyvasútak, mint a keskeny-5 vágányú vasutak vágánynyomtávainak és nyombővüléseinek, továbbá vezetősínes felépítménynél, útátjáróknál, váltók gyö­keinél és vágányátszieléseknél a vezetés­táv, valamint minden esetben a vágá-10 nyok túlemelésének mérésére egyaránt alkalmas. Az eddig ismert nyomtáv- és túlemelés­mérőknél a nyomtávot mutató tolóka vagy a vágánymérő oldalán felerősített 15 számlapon, vagy pedig hüvely alakjában magába a vágánymérőbe bevésett skálán csúszik és rögzítőcsa varra 1 ván ellátva. A túlemelés mérésére szolgáló és szám­lappal ellátott kengyel a vágánymérőbe 20 van beeresztve és ugyancsak rögzítő csa­varral van ellátva. Az ismert vágánymé­rőknek az a hátránya, hogy, miután a tolókáknak a vezetékükben való felfek­vése igen rövid, azok a vágány tenge-25 lyére merőlegesen holtmozgást végeznek és így pontos mérésre nem alkalmasak. Hátrányuk továbbá az is, hogy a tolóka a számlap beosztott felületét súrolja és így a számjegyeket és az osztást koptatja. 30 Bizonyos mértékben fennáll ez a hátrány a túlemélést mutató kengyelnél is, amennyiben ennek a számlapja szintén nem súrlódásmentes. Nagyobb hátránya azonban ennek a kengyelnek az, hogy pl. 35 60 mm túlemelés esetén 4 mm-rel, a maxi­mális 120 mm túlemelés esetén pedig 10 mm-rel kisebb nyomtávot mutat a vá­gánymérő, mint amilyen tényleg van. Ennek oka az, hogy a libella a vágány-40 mérő testében van elhelyezve és ennek következtében nagyobb túlemeléseknél a vágánymérő a két sín futófelülete által­határolt síktól (az alacsonyabban fekvő síntől) bizonyos körívet leírva eltávo­lodik. 45 Ez okbol az ismert vágánymérők cél­juknak nem feleltek meg. A találmány értelmében az új nyom­táv- és túlemelésmérő úgy van kiképezve, hogy a nyomtáv mérésére szolgáló tolóka 50 a vágánymérő testében elhelyezett rúdon mozog és reája ható rúgók alkalmazása folytán külön rögzítőcsavar nélkül is minden helyzetében szilárdan megáll. A nyom- és vezetéstáv leolvasására szol- 55 gáló számlap a vágánymérő felső részén van elrendezve és a tolókán megerősített mutató, mely úgy nyom-, mint a vezetés­táv leolvasását egyaránt megengedi, a számlap kivágásában mozog. A túlemelés gg mérésére szolgáló libella a vágánymérőn a nyomtávot mutató számlap mellett el­helyezett, de ettől egyébként független, fel- és alámozgatható karra van szerelve. E karnak két forgáspontja van, melyek 65 egyike csuklót képez; ez a csuklós rész a kar egyik végének emelésére szolgáló orsóval van összekötve. Az orsót körül­vevő tok felső lapja képezi a túlemelés közvetlen leolvasását lehetővé tevő szám- 70 lapot, míg az orsóhoz egy második lap van szilárdan erősítve, melynek kivágá­sán át a számlap adatai leolvashatók. A találmány szerinti műszer tehát úgy van kiképezve, hogy sem a nyomtáv mé- 75 résére szolgáló tolókát, sem a túlemelóst mérő libellát külön csavarokkal rögzí­teni nem kell, ^rni azért előnyös, mert a rögzítő csavarok meghúzásánál a már be­állított adatok változást szenvednek és a 80

Next

/
Thumbnails
Contents