95880. lajstromszámú szabadalom • Higiéniku, fedős köpőcsészetok

Megjelent 1929. évi november Iió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^BBSSS, SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95880. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Higiénikus, fedős köpőcsészetok. Grill József kádármester Világos. A bejelentés napja 1928. évi január hó 28-ike. A találmány tárgya köpőcsésze befoga­dására szolgáló és fedővel záródó tok, melynek fedele egyszerű, karos áttételek­kel lábemeltyű lenyomása folytán emel­hető fel s ezzel a köpőcsésze, használat céljából hozzáférhetővé válik. A láb­emeltyű elengedése után a fedő, saját sú­lyánál fogva, becsukódik és a lábemel­tyűt is visszahozza eredeti helyzetébe. Használaton kívüli helyzetben a köpő­csésze tehát mindig le van födve, ennek következtében higiénikus, mert tartal­mának a szabad levegővel való érintke­zése, amennyire lehet, meg van gátolva, egyben lehetetlenné tesszük vele a köpet­ben foglalt baktériumoknak, legyek, stb. útján való széthurcolását és terjesztését. A találmánynak egy példaképem kivi­teli alakját a mellékelt rajz ábrái mutat­ják be. Ezek szerint a fedél, célszerűen, két részből állónak van kiképezve, de le­het többrészű is. Az 1. ábra a köpőcsészetokot csukott hely­zetben tünteti fel, felét oldalnézetben, fe­lét pedig függőleges metszetben, a köpő­csésze metszetével együtt. A 2. ábra a köpőcsészetok felét függőleges metszetben, felemelt fedővel, a köpő­csésze nélkül mutatja. A 3. ábra a tokot felülnézetben és balol­dalt az 1. ábra Y—Y szerinti metszeté­ben, jobboldali felében pedig a fedő nél­kül, a köpőcsészével együtt tünteti fel. A 4. ábra a 2. ábra X—X vonala szerinti metszet. 35 Valamennyi ábrában (1) a köpőcsésze­tokot jelöli, melynek kettős feneke van. A belső (2) fenekére, mely a szélén, a fedőemelő rudazat átbocsátására (3) nyí­lásokat visel, az üvegből, porcellánból 40 vagy más anyagból készült (4) köpőcsésze van elhelyezve. A példaképem alakban a fedő két (5, 6) részből áll, melyek a kettős fenékben a (7) támasztékon elrendezett, mely itt 45 harántnyílással ellátott egyszerű verti­kális lemez, billenő (8) lábemeltyű lenyo­másával, a (9) rudazat és a (10, 11) csukló közvetítésével felújíthatók. A (8) láb­emeltyű e célból a (9) rudazat alsó, víz- 50 szintes részébe kapcsolódik, mely az emeltyű lenyomásakor emelkedik és a 2. ábrában jól látható módon, a tok felső szélén levő (11) csukló körül a (10) csuk­lót és vele a köpőcsészetok fedelét fel- 55 emeli. A lábemeltyű eleresztésével a szárnyak saját súlyuknál fogva becsu­kódnak és a (8) lábemeltyűt is vissza­hozzák eredeti helyzetébe. A 3. ábrában az (5) fedőn látható (12) kereszt diszíté- 60 sül szolgál, vörös színével a higiénikus cél jelezhető. A találmány lényegén ter­mészetesen nem változtat, ha a köpő­csészetok és a köpőcsésze közé fémbetétet

Next

/
Thumbnails
Contents