95856. lajstromszámú szabadalom • Eljárás vízben nehhezen oldaható glikozidnak Adonis vernalis L-ből való előállítására

Megjelent évi 1929. november lió 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95856. SZÁM. — IVli/2. OSZTÁLY. Eljárás vízben nehezen oldható glikozidnak adonis vernalis L.-bőI való előállítására. I\ Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft cég Basel (Svájc). Pótszabadalom a 93462. számú törzsszabadalomhoz. A bejelentés napja 1927. évi december hó 17-ike. Németországi elsőbbsége 1927. évi április hó 1-je. A 93462. számú törzsszabadalom szerint! eljárással rövid munkamenetben, jó ter­melési hányaddal és tiszta állapotban víz­ben könnyen oldható, igen hatásos glikozi-5 dot kaphatunk, ha drogkivonatokat ad­szorbeáló szerekkel, pl. szénnel keverünk, az adszorbeátot alkalmas oldószerekkel kivonatoljuk és a kivonatot víz alkalma­zásával további tisztitásnak vetjük alá. 10 Azt találtuk már most, hogy a vizes és alkoholos drogkivonatokból az adszorbeáló szer még további, vízben oldható, hatásos glikozidot választ ki. Ha a glikozidadszor­beátnak megfelelő oldószerrel való kivo-15 natolásakor kapott maradékot éterrel vagy vízzel kezeljük, akkor sűrű, sötét­barna színű olaj marad oldatlanul vissza. Ha ezt az olajat ismét oldjuk és az oldatot olyan folyadékba visszük be, mely az oldó 20 szerrel vegyül és melyben a glikozid old­hatatlan, akkor a vízben nehezen oldható glikozid világosbarna színű por alakjá­ban kicsapódik. További tisztítás céljából lehet ezt a terméket hígított alkoholban 25 oldani, az oldatot a szokásos módon ólom­acetáttal és nátriumfoszfáttal kezelni ós az alkohol ledesztillálása után a vízből kivált glikozidot kloroformmal ismét fel­oldani. Az így nyert tisztított glikozid-30 oldatból a glikozidot petroléter hozzá­adása által ismét kicsaphatjuk. A glikozi­dot kissé sárgásszínű por alakjában kap­juk, melynek hatásossága 200.000—250.000 F. D. A termék vízben igen nehezen, kloro-35 formban és alkoholban könnyen oldódik. Éterben és petroléterben oldhatatlan. A kapott glikozid savas jelleget mutat, amennyiben alkáliákban könnyen oldódik. Hígított ásványi savakkal való hidroliti­kus hasítás után Fehling-féle oldatot re- 40 dukál. A Keiler-féle reakciónál a jégecet és a kénsav érintkezési zónájában barna színű szalag képződik, a jégecet pedig pompás kék színt nyer. A vízben könnyen oldódó glikozid a jégecetet halványzöldre 45 festi, maga pedig piros színű szalagot képez. Példa: 1 rész finomra vágott herba ado­nidis vernalis-t 15 rész 40%-os alkohollal kivonatolunk. Szűrés és kisajtolás után az 50 alkoholos kivonatot 0.5 rész adszorbeáló szénnel keverjük és a megszárított szén­adszorbeátot forró kloroformmal kivona­toljuk. Ha most a kloroformot ledesztillál­juk, úgy barna, sűrű olaj marad vissza, 55 melyből vízzel és éterrel való kezelés által a vízben könnyen oldható glikozid, to­vábbá a hatástalan zsiradékanyagok eltá­volíthatók. Az oldatlanul maradt részt kloroformmal felvesszük és a kloroform- 60 oldatot vízzel kirázzuk. A kloroformolda­tot besűrítés után 5-szörös mennyiségű petroléter be visszük be, amikor is a gli­kozid szilárd állapotban kicsapódik. To­vábbi tisztítás céljából utóbbit 50%-os 65 alkoholban oldjuk és az oldathoz annyi ólomacetátot adunk, míg többé csapadék nem képződik. Miután a fölös ólmot nát­riumfoszfáttal eltávolítottuk, az így meg­tisztított alkoholos oldatot az alkoholtól 70 vakuumban megszabadítjuk. A glikozid mint olaj marad vissza. Ha ezt az olajat kloroformmal hozzuk össze és petroléterbe visszük be, kissé sárgásszínű, nem higro­szkopikus port kapunk. 75

Next

/
Thumbnails
Contents