95796. lajstromszámú szabadalom • Elektromosan hevített keltetőkészülék

— 375 — két irányban forgatható, úgyhogy a ten­gely szilárdan összekötött hordkeret, a keltetőkeretekkel együtt (2. ábra) mind­két oldal felé kb. 40°-kal kibillenthető. 5 Szabadalmi igények: 1. Elektromosan fűtött keltetőkészülék, melyet az jellemez, hogy az elektromos fűtőtestek a keltetőszekrényben, a kel­tetőkeretek körül forgathatóan vannak elrendezve és ezen keretek körül foly- 10 tonoisan keringnek. 2. Az 1. igényben védett készülék meg­oldási alakja, melyet az jellemez, hogy a fűtőtesttartókkal szívóképes anya­gok, pl. szövetek vannak összekötve, 15 melyek pályájuk egy részén, szabályoz­ható módon, többé vagy kevésbbé mé­lyen merülnek vízbe és a felvett folya­dékot további pályájuk alatt a keltető­szekrényben elpárologtatják. 20 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest. 95783

Next

/
Thumbnails
Contents