95776. lajstromszámú szabadalom • Védő- és hűtőberendezés vetítőgépek számára

Megjelent 1929. évi november hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95776. SZÁM. — IX/h. OSZTÁLY. Védő és hűtő berendezés vetítőgépek számára. Petyko Lajos műszaki tisztviselő Budapest. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 28-ika. Ismeretes, hogy a filmgépeket átvilágító fényforrás erős hőhatásokat idéz elő, mint­hogy a film gyúlékony, ha a filmmenet megáll vagy meglassul, tűz keletkezik. 5 Ismeretesek oly készülékek, melyek a fényforrást kioltják, vagy elzárják, ha a gép meglassul vagy megáll. Ezen készülé­kek rögtön felmondják a szolgálatot a gép bármely zavara folytán. 10 Vannak oly készülékek, melyek a fény­forrás és a film közé vizet, vagy más ha­sonló folyadékot tartalmazó edényeket al­kalmaznak, ezen készülékek a gyakorlat­ban nem válnak be. Továbbá ismeretesek 15 oly készülékek, melyek levegőt fújnak a filmre és azzal hűtik. Ezen készülékeknek az a hibája, hogy megvédik ugyan a fil­met részben a meggyulladástól, de a fil­met nagy mértékben rongálják, felhólya-20 gosítják azáltal, hogy a fény hőhatása alatt a levegőből párák válnak ki, melyek a, filmre rakódnak. Jelen találmány célja, hogy az összes hátrányokat kiküszöbölje, megvédje a fil-25 met a rongálástól, mely által hosszú élet­tartalmat nyer. Továbbá függetlenül a személyzet ébersége, vagy hanyagságától, megvédje a tűz ellen. A jelen találmány lényegében abban 30 áll, hogy a film egy zárt fémdobozban szá­raz, tisztított, páramentes, hideg levegő­vel, alacsony hőfokon tartatik, azáltal, hogy a hideg, páramentes levegőt a film­menettel ellenkező irányban fújnak a film 35 mindkét oldalára. Minthogy a doboz el­zárja a külső levegőt a filmtől, így a hő­hatás alatt semmiféle pára nem rakód­hat rá. A mellékelt rajzon a találmány tárgya 40 van feltüntetve. A jelen tűzvédő doboz teljesen zárt rész­itől készült, a doboz kondenzátor előtti ré­sze több rézlemezből álló hőcsökkentő van szerelve, amelyek a filmkapura csak a film nagyságának megfelelő fényt bo- 45 csájtják. A doboz együtt nyílik a film­kapuval, belsőrészén a rajz szerint egy| körbeniutó cső van alkalmazva. I. Rajz ismertetése: A rajzon a készü­lék keresztmetszete látható. 50 1. A zárt doboz beluvató nyílása, hol­landi anyával felerősített hajlékony fém­cső. 2. A rajzon feltüntetett alakú fémcső, amely a doboz belső részében egy meg- 55 felelő magasságban van szerelve, ezen fémcső felső részén sűrűn, egyvonalban, kis nyílások vannak a levegő kiengedé­sére. 3. A fémdoboz keresztmetszete. Ezen 60 fémdoboz két oldalon a fény be- és kibo­csájtására egy-egy megfelelő nagyságú nyílás van. Egyik oldalán a nyílásnak a zárt objektívtartó, másik oldalán a zárt szabályozható fémcső van, amely a kon- 65 denzátor felőli részt zárja el. 4. A zárt objektívtartó felszerelve a doboz elülső fix oldalára. 5. és 6. 2 mm vastagságú rézlemezek egymástól megfelelő távolságra elhe- 70 lyezve, ezek közül az 5-ös jelzésű aszbeszt szigeteléssel van ellátva, A rézlemezek megfelelő nyílással vannak a fény kibo­csájtására. 7. A film vezetésére szolgáló fém- 75 keretek. 8. A film vezetésére szolgáló fémorsó, melyek között a levegő egy része eltá­vozhat.

Next

/
Thumbnails
Contents