95720. lajstromszámú szabadalom • Kézi forgószita

Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95720. SZÁM. — XVIII/a. OSZTÁLY. Kézi forgószita. Tóth Gyula lakatos Budapest. A bejelentés napja 1927. évi december hó 6-ika. A találmány tárgya kézi forgószita, mely­nek segélyével a szitálás könnyen és gyor­san végezhető, anélkül, hogy a szitálás közben fölszálló porszerű anyagok a szi-5 táló személyre ráhullanának. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 1. ábra a készülék függélyes metszete, a 10 2—3. ábrák pedig részletrajzok. A hengeres és alul-felül nyitott vagy nyithatóan elzárt (a) edény belsejében, át­mérő irányában a (b) tengely van elhe­lyezve, melynek egyik vége az edényből ki-15 nyúlik és (c) forgatókarral van felsze­relve. A (b) tengelyre az edény belsejé­ben a tengelytől elálló (d) keverőkarok vannak felerősítve. A keverőkarok alatt az (f) szitalap van elrendezve, melyhez a ke-20 verőkarok csaknem teljesen hozzásimul­nak. A szitálandó anyagot felülről öntjük be az (a) edénybe, midőn is az az (f) szitalapra hullik. Ezután a (c) forgatókart forgásba hozzuk, miáltal a (d) keverőkarok 25 az edényben levő anyagot behatóan fel­kavarják és a szitafelületen átszorítják. A szitálás közben felszálló porszerű anya­gok benmaradnak az (a) edényben és így a szitálás tisztán és kényelmesen végezhető. 30 Hogy az edényben levő szitalapot, vala­mint a keverőkarokat könnyen lehessen tisztítani, az (a) edény felső (g) részét, mely az (f) szitalap fölött van, célszerűen különálló darabból készítjük. Az (a, g) edényrészek a csatlakozásnál egymásba 35 lesznek dugva (3. ábra) és a csatlakozó edényszélekben van a (b) tengely ágyazá­sára szolgáló nyílás kivágva. Ezen kikép­zés folytán a felső (g) edényrész bármikor leemelhető az (a) edényről és az (a) edény- 40 ben levő alkatrészek könnyen tisztíthatók, vagy kicserélhetők. Szabadalmi igények: 1. Kézi forgószita, azáltal jellemezve, hogy a szitalap egy hengeres alul-felül nyi- 45 tott vagy nyithatóan elzárt edény belse­jében van megerősítve, fölötte pedig át­mérő irányban tengely van elrendezve, melynek egyik vége az edényből ki­nyúlik és forgatókarral van felszerelve, 50 az edény belsejében levő részére pedig a tengelytől elálló és forgás közben közel a szitalaphoz haladó keverőkarok vannak felerősítve. 2. Az 1. igényben védett kézi forgószita 55 kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy az edénynek a szitalap fölötti része különálló darabból készül és leemelhető módon van az alsó edényrészre ráerő­sítve. 60 1 rajzlap melléklettel. Fallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents