95653. lajstromszámú szabadalom • Fényt és meleget sugárzó villamos légyfogó az áramvezető részek érintését gátló védőüvegbúrával

Megjelent 19'i9. évi december lió 2-án. MAGYAR KIRÁLYI M^BM SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95653. SZÁM. — Vll/i. OSZTÁLY. Fényt és meleget sugárzó villamos légyfogó, az áramvezető részek érintését gátló védőüvegburával. Schwaig-er Alajos villamosmester Leipzig- melletti Rehbach és Brösdorf Károly vendéglős Leipzig melletti lí na u t kle berg-. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 25-ike. A bejelentés tárgya villamos légyfogó, amelynek áramvezető részei védetten van­nak elrendezve, úgyhogy az ezek érintésé­vel járó károk és balesetek elkerültetnek. 5 Az újítás abban áll, hogy azon berende­zés, mely a legyek megölése céljából (két­fázisú villamosáramnak feszültsége alatt áll, üvegburával vain körülvéve, mely a csalétkeit tartalmazó', levehető alátéten 10 nyugszik, mimellett az üvegbura és az alátét között a legyek számára belépő nyí­lások vannak, amelyek azonban az áram­vezető részektől távol esnek. Az áramve­zető drótoknak elágazásába alacsony fe-15 szültségű és .gyertyafényű izzólámpa van iktatva, amelynek bekapcsolása által az áramvezető drótok meleget sugárzó ellen­állássá válnak, úgyhogy a készülék sötét és hűvös helyiségeikben ,a legyek pusztítá-20 sán kívül melegít és világít. A rajzon a találmánynak egyik példa­képein kiviteli alakja látható. Az 1. ábra a készüléknek függélyes met­szete, a 25 2. ábra pedig a kifeszített drótokra fel­szerelt fogógyűrűnek felülnézete. A készülék (1) üvegburából áll, amely­nek .nyitott fejrészébe, önmagában ismert módon, kapcsolóval felszerelt (2) foglalat 30 van oldhatóan erősítve, amelyben a (4) tartákengyellel ellátott (3) csiavarfej nyugszik. Az (5) fogógyűrű, párhuzamo­san elrendezett (6, 7) áramvezető drótjai­val, a (4) tartókengyelen van elrendezve. 35 A (6, 7) drótokat a (8, 9) vezetékek táplál­ják árammal. Utóbbiak (10, 11) elágiazó vezetékek útján az alacsonyfoszültségn és csekély gyertyafényű (12) villamos izzó­lámpával állanak kapcsolatban, melynek áraimikíöre a (13) kapcsolóval nyitható 40 vagy zárható. A berendezés fenti kiképzése folytán a legkülönbözőbb viszonyokhoz alkalin az­kodihatik, melyek a nappal ós éjjel válta­kozásából és világítandó vagy világítait- 45 lan, hűvösebb vagy melegebb helyiségeik által szabatnak meg, mivel a mindenkori szükség szerint fényt ás meleget is sugá­rozhat. A (12) lámpa bekapcsolásiakor ugyanis a (6, 7) drótok meleget sugárzó el- 50 lenállássá válnak. Az üvegbura előnyösen három (.14) lá­bon nyugszik, melynek (15) toldatai a (16) alátéten fekszenek fel. A (16) alátéten, a (15) toldatoknak megfelelően, felfelé irá- 55 nyúló és befelé nyúló (17) horgok vannak kiképezve, amelyek a (15) toldatok felé nyúlva* szuronyzárat alkotnak és a burát és alátétet oldhatóan kapcsolják össze. A. kiemelkedés nélküli, síkfelületü (16) alátét 60 és a burának (14) lábai között nyitott tér van, amelyein át a legyek az alátétnek tál­szenien kiképezett és a csalétket felvevő középrészéhez jutniak. Az üvegburia át­látszó ablaküvegből áll és az alátét szin- 65 tén ilyen anyagból készült. Az üvegburá­nak félmagasságábian függő fogó gyűrű, áramvezető (6, 7) drótrácsával szintén vi­lágos színben van kiképezve, úgyhogy fő­képen nappali világosság mellett, a kör- 70 nyezettől eltérő színhatások és árnyékolá­sok nem létesülhetnek. Ennek következté­ben a bura (14) lábai között lévő belépő­nyíláson át belépett és a bura alatt tartóz-

Next

/
Thumbnails
Contents