95646. lajstromszámú szabadalom • Beállító készülék géperővel hajtott járművek számára

Megjelent 1929. évi december- lió 3-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95646. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Beállító készülék géperővel hajtott járművek számára. Deutsche Werke Kiel Aktiengesellschaft cég1 Kiél. A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 14 ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi november hó 12-ike. A találmány tárgya beállító készülék robbanási erőgép segélyével hajtott jár­művek, különösen hajtókoesik számára. Ismeretes ilyen járműveknél a gázhozzá-5 vezetésnek és a gyújtásnak közös állító emeltyű révén való szabályozása, amely­nél az állító emeltyű teljes gáztöltési hely­zetének teljes korai gyújtás felel meg. A találmány abban áll, hogy teljes gáz-10 töltésnél az állító emeltyű továbbforga­tása útján későbbi gyújtás állítható be. Ily módon azt az előnyt érjük el, hogy tel­jes gáztöltési helyzetnél a gyújtási pont a mótor teljesítménye szerint választható, 15 ami különösen hegymenetnél kívánatos. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát tevő beállító készülék egy kiviteli alakja példaképen vázlatosan van feltüntetve. Az 1. ábra a készülék általános elrendezé-20 sét szemlélteti. A 2. ábra a gyújtási pont elállítására szol­gáló bütykös tárcsa részletrajza az állító emeltyű különböző helyzeteivel. A (b) állító emeltyű (a) tengelyén a (c) 25 bütykös tárcsa ül, amelyhez a (d) rúgó az (f) vezérlőrúdra szerelt (e) görgőt szorítja. Az (f) vezérlőrúd a gyújtás szabályozása céljából a (g) kart állítja el. Az (a) tenge­lyen továbbá a (h) fogas ív van elren-30 dezve, amely a (b) állító emeltyűnek az 1. ábrában feltüntetett indító helyzetében az eltolhatóan ágyazott (i) fogasrúddal kapcsolódik. A (h) fogas ív ily módon az (i) fogasrudat a nyomógombos (k) kapcso-85 lóhoz szorítja, amely az (r) indító mótor bekapcsolására szolgál. Az (a) tengelyre még az (m) forgattyú van szerelve, amely az (n, o) emeltyűrudazat révén a gáz,foj­tására szolgáló szelentyűt szabályozza. Ha a motort üzembe helyezni kívánjuk, 40 akkor a (b) állító emeltyűt először az (I) helyzetbe állítjuk, aminek révén az (r) indító mótor beiktatható. Ezzel egyidejű­leg a gyújtás-szabályozó szerkezetnek késői gyújtásra való beállítása követke- íf> zik be. Amint a mótor üzembe jött, az állító emeltyűt a (II) üres járat helyzetébe állítjuk, mimellett azonban a gyújtás­szabályozó szerkezet beállítása még nem változik. A gázhozzávezetés tehát a gáz- 50 fojtó szelentyű rudazatának, vagyis a (p) hasíték holt járata folytán zárva marad. A (b) emeltyű továbbforgatásánál a gáz­fojtó szelentyű nyílik és a gyújtásnak fokozatosan teljes korai gyújtásra való 55 beállítása következik be. Ez a (III) hely­zet. A (b) állító emeltyű (IV) helyzete teljes gáztöltés és teljes korai gyújtás mellett a mótor szabványos járatának fe­lel meg. Hegymenetnél a (b) emeltyűt 60 még tovább az (V) helyzetbe forgatjuk. Az állító emeltyű ezen helyzetében a fojtó szelentyű teljesen nyitva van, ellenben a gyújtás későbben következik be, mint az állító emeltyű (IV) helyzetében. Ily mó- 65 don a mótor teljesítménye a kocsi hegy­menetének megfelelően állítható be. Azon célból, hogy megakadályozzuk, hogy a mótor üzeme közben a (b) állító emeltyű véletlenül az (I) indító helyzetbe 70 kerüljön, reteszelő szerkezet van elren­dezve, amelyet kézzel kell kiiktatni, hogy a (b) állító emeltyűt az (I) helyzetbe visszaforgatni lehessen.

Next

/
Thumbnails
Contents