95573. lajstromszámú szabadalom • Fűtőtest

Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95573. SZÁM. — H/h. OSZTÁLY. Fűtőtest. Dobsa István géplakatos Acsalag. A bejelentés napja 1927. évi szeptember hó 2-ika. A találmány tárgya oly fűtőtest, mely a füstgázok mel egtarta Imának igen ked­vező kihasználását teszi lehetővé. A talál­mány lényegét az képezi, hogy egy, a 5 kályha tol dalékesöve és a kürtő közé ikta­tott henger belsejében, átló irányban oly­módon vannak egymás fölött átmenő csö­vek elrendezve, hogy az egymás fölött le­vők egymáshoz képesít ugyanazon szöggel 10 el vannak forgatva és együttesen csiga­felületben helyezkednek el. A találmány tángyia a csatolt rajzon példaképen felvett foganatosítási alakjá­ban van feltüntetve és pedig az 15 1. ábra a fűtőtest oldalnézete, a 2. ábra pedig a fűtőtest keresztmetszete. Az (a) henger belsejében átmérő irány­ban egymás fölött a (b) átmenő csövek vannak elrendezve olymódon, hogy az egy-20 más fölött levő csövek egymáshoz képest bizonyos azonos szöggel elvarrnak for­gatva. Ilymódon a (b) csöveik esigafelület­ben helyezkednek el. Az (a) henger a kályha csőtoldata, valamint a kürtő közé 25 van beiktatva, úgyhogy a kályhából ki­áramló füstgázok (az (a) hengereken kény­telenek keresztülhatolni. Eközben felme­legítik a füstgázok a (b) csöveket, melye­ken a szobalevegő áramlik keresztül, mi­által a felmelegített levegő a (b) csöveket 30 elhagyja és helyét a hidegebb szobalevegő foglalja el. Minthogy a (b) csövek csiga­felületben helyezkednek el, az (a) henge­ren keresztülhatoló füstgázok kénysze­rítve vannak ugyancsak a csigafelület 35 mentén áramlani, tehát csavarvonalban megfordulnak a fűtőtestben, mielőtt azt elhagynák és eközben melegtartalmuknak igen nagy részét leadják. A nagy fütőké­pesség mellett ennek a fűtőtestnek még 40 az az előnye, hogy a tűzveszélyt teljesen kizárja, minthogy a füstgázok teljesen lehűlve hagyják el a fűtőtestet. Szabadalmi igény: Fűtőtest, mely a kályihiacsőtoldiat ós a 45 kürtő közé iktatott hengerből áll, azál­tal jellemezve, hogy a hengerben át­mérőirányban egymás fölött átmenő csövek vannak elhelyezve olymódon, hogy az egymás fölött levők egymás- 50 hoz képest ugyanazon szöggel elvan­nak forgatva ós együttesen egy csigia­felületben helyezkednek el. 1 rajzlap melléklettel. L'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents