95554. lajstromszámú szabadalom • Biztonsági zár

Megjelent 1929. évi december hó 2-án . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95554. SZÁM. — VlII/d. OSZTÁLY. Biztonsági zár. Szabó Dénes gépész Budapest. A bejelentés napja 1927. évi julius hó 9-ike. A találmány tárgya biztonsági zár, mely­nél a zár nyelvének hátrahúzásánál egy áramkörzáródás folytán tetszés szerinti jelzőberendezés jön működésbe, mely a 5 lakásban lévőt figyelmezteti az ajtó nyi­tására. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve és pedig az 10 1. ábra a zár belső nézete a jelző áram­kör zárt helyzetében, a 2. ábra pedig a zár belső nézete a jelző áramkör megszakított helyzetében. Az (a) zárnyelven a (b) hasíték van 15 kivágva és ebbe a (c) hüvely van elmoz­gathatatlanul beléerősítve. A (c) hüvely belsejében a (d) tekercsrúgó hatása alatt álló (f) orsó van hosszirányban elmozgat­hatóan elhelyezve, mely orsónak a hiively-20 bői a (b) hasítékba benyúló végére a (g) tárcsa van felcsavarva. A zárnak hátsó oldalán a (h) forgástengellyel bíró két­karú (i, j) emelő van csapágyazva, mely­nek (i) karja az (f) orsóval fekszik szemL 25 ben, míg a (j) karjára a (k) tekercsrúgó hatása alatt álló (m) orsó van felerősítve. Az (m) orsó keresztülhalad az (o) hüve­lyein oly módon, hogy a hüvely belső falá­val érintkezik, az orsó végével szemben 30 pedig a (p) kontaktuslemez van elhelyezve. Ugy.az (s) hüvely, valamint a (p) kontak­tuslemez egy tetszésszerinti áramkörnek két pólusával vannak összekapcsolva, úgy­hogy ezen áramkör akkor záródik, ha az 35 (m) orsó érintkezik a (p) kontaktuslemez­zel. Az áramkörbe csengőberendezés van beiktatva, mely az áramkör záródásakor hallható jelzést ad. A (p) kontaktuslemez az (r) vezetékbe csúsztatható módon van elhelyezve és (s) rúgó segítségével az (o) 40 hüvellyel egy darabot képező (t) lemezhez van hozzákapcsolva. Az (a) zárnyelvnek reteszelt helyzetében (2. ábra) a (k) rúgó hatása alatt a (j) emelőkar hátrafelé van szorítva, úgyhogy a 45 (p) kontaktuslemez, valamint az (m) orsó nem érintkezik egymással, az áramkör te­hát meg van szakítva. Ha azonban az (a) zárnyelvet hátrafelé húzzuk, vagyis a zá­rat nyitjuk, a zárnyelvvel együtt elmoz- 50 dul a (c) hüvely is, valamint a benne lévő (f) orsó, melynek vége nekiütközik az (i) karnak és azt a 2. ábrán látható nyíl irányában forgáscsapja körül kibillenti. A zárnyelvnek teljesen hátrahúzott helyzeté- 55 ben az (i, j) emelőkarok az 1. ábrán fel­tüntetett helyzetet foglalják el. Ekkor az (m) orsó a (k) rúgó ellenében benyomódik és vége érintkezésbe jut a (p) kontaktus lemezzel, miáltal záródik az áramkör és a 60 riasztócsengő megszólal. Ily módon az ajtó felnyitásakor a csengőberendezés azonnal hallható jelzést ad. Ha a zárnyelvet ismét reteszelt helyzetbe hozzuk, az (m) orsó ál­tal az (r) vezetékben elcsúsztatott (p) kon- 65 taktuslemezt az (s) rúgó visszatéríti ko­rábbi helyzetébe. A (g) ütközőtárcsa segé­lyével szabályozhatjuk, hogy az (f) orsó mily hosszúságban nyúljon ki az (i) emelő­kar felé a (c) hüvelyből, tehát ezzel az (i) 70 kar elmozdulásának mértékét is beállíthat­ják. Az (m) orsó végére rácsavart (v) anya segélyével viszont a (k) tekercsrúgó fe­szültségét szabályozhatjuk és ezzel ismét az (i, j) emelőkar elmozdulását tudjuk 75 beszabályozni. Előnye ennek a berendezésnek, hogy bármely meglévő zárszerkezet felszerelhető

Next

/
Thumbnails
Contents