95497. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gummitárgyak előállítására, vulkanizálással

Megjelent 1929. évi december hó 2-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95497. SZÁM. — Xl/b. OSZTÁLY. Eljárás gumitárgyak javítására vulkanizálással. Koczika András műegy. halig. Békéscsaba. A bejelentés napja 1927. évi május hó 17-ike. Jelen bejelentés különösen sérült gumi­tárgyak, kilyukadt automobil-, mótor­kerékpártömlő, köpeny javítási eljárását tartalmazza hőhatáson alapuló vulkanizá-5 lássál. x A kérdéses gumitárgynak sérült és ki­javítandó részét gondosan megtisztítjuk, célszerűen benzinbe áztatott gyapotdarab­bal. Kereskedésbeli vulkanizálatlan, ú. n. 10 nyersgumival bevonjuk a sérült részt. Ha a nyersgumit, mely kaucsuknak kén­nel alkotott komplexuma, megfelelő hő­hatásnak tesszük ki, azt megvulkanizál­tuk, miközben egyesül felületileg a kija-15 vítandó gumitárgy anyagával és külső tulajdonságaiban, mint rugalmasság stb., előnyös változásokat nyer. Mellékelt raj­zon vázolt készülék következő módon le­hetővé teszi gumitárgyak javítását. Az 20 eljárás lényegét alacsony olvadáspontú fémötvözeteknek az alkalmazása képezi. Alacsony olvadáspontú, mint pl. ón, ólom, bizmutból álló olvadt fémötvözetek alkal­masak arra, hogy a folyamathoz szüksé-25 ges maximális hőfok betartásával a gu­mit vulkanizálják. Ötvözetek, mint vál­tozó ón-, ólom-, bizmut-tartalommal a vul­kanizáláshoz szükséges különböző hőfo­kon olvadnak, összetételük és tömegük 30 kellő megválasztása vulkanizálás céljából gyakorlati úton is könnyen történhetik. A megfelelő összetételű fémötvözetet, melynek olvadáspontja ismeretes, 1. ábra (4) hevítőedénybe öntjük, majd az ötvözet lehűlésekor felszabaduló hő a gumit vul- 35 kanizálja. 1. ábrán feltüntetett kis készülék javí­tás alatt levő gumit ábrázol. Az (1) présen (5) javítandó tárgy fog­lal helyet, melyen a javításul szolgáló 40 nyersgummi (6) van elhelyezve. A szo­rítóprés lefelé irányuló nyomása (1) kar csavarása által (3) karmantyúk segélyé­vel a hevítőedényt (4) az olvasztott he­vítő-fémtartalommal együtt a javítandó 45 tárgyhoz szorítja. A fémötvözet lehűlése után a vulkanizálás befejezést nyert. A megszilárdult fémdarab a hevítőedényből könnyen kivehető és újra megolvasztható. 2. ábra a hevítőedényt ábrázolja felül- 50 nézetben. A hevítőedényen alkalmazott (1) nyílás az olvasztott fémötvözet beön­tésére szolgál (3) levegőnyílás a levegő ki­távozása céljából. Célszerű a hevítőedényt hőszigetelő 55 anyaggal körülvenni. Szabadalmi igény: 1. Eljárás gummitárgyak javítására vul­kanizálással, azáltal jellemezve, hogy alacsony olvadáspontú, mint Sn, Pb, 60 Bi-ból álló meghatározott tömegű ol­vasztott fémötvözetet alkalmazunk hő­közlő anyagként, szorítóprés és hő­közlő edényforma segítségével. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents