95297. lajstromszámú szabadalom • Golyó gyakorlótöltényekhez

— 2 — (1") nyelvekkel párhuzamos tengely körül oly henger alakjára göngyöljük, melynek szélei egymást kissé tálapolják, végül pedig azt oly matricában formáljuk, mely 5 az (1") nyelvecskéket tartalmazó végré­szen a csúcsíves részt létesíti (3. ábra). Célszerű, ha az (1') lapot a fegyvercső huzagának megfelelő irányban göngyöl­jük össze, mert ily módon a cső huzagjai 10 a golyó burokrészét szétnyitni iparkod­nak, ami a golyónak a csőben való veze­tését biztosítja és elősegíti azt, hogy a golyó a cső elhagyásakor szétnyíljék. A leírt golyó minden esetben megadja 15 a lehetőségét annak, hogy önműködő vagy nem önműködő lőfegyverekkel, az éles lövéssel megegyező feltételek között, de veszély nélkül végezzünk lőgyakorla­tokat. 20 Szabadalmi igények: 1. Golyó, lőfegyverek gyakorlótöltényei­hez, jellemezve oly fémburok által, mely egy vagy több hosszirányú hasí­tékkal és szétmorzsolódó töltéssel van ellátva, úgyhogy a golyó a fegyvercső 25 elhagyása után szétnyílik és dara­bokra hull. 2. Az 1. igényben védett golyó fogana­tosítási alakja, jellemezve a burok üregét a golyó hátsó végén elzáró, 30 adott esetben a burok visszahajlított pereme révén rögzített, a belső töltést helyzetében biztosító (4) korong által. 3. Az 1. igényben védett golyó foganato­sítási alakja, jellemezve fémforgács- 35 ból vagy porból és az utóbbinak össze­tapadását meggátló, hozzákevert porí­tott anyagból álló töltés által. 4. Az 1. igényben védett golyó foganato­sítási alakja, jellemezve egyik szélén 40 nyelvecskékre vágott fémlap össze­göngyölése révén létesített és a nyel­vecskéket tartalmazó végén csúcsíves alakra formált hengerből álló burok által. 45 5. A 4. igényben védett golyó foganato­sítási alakja, jellemezve a fegyvercső huzagjával megegyező irányban gön­gyölt fémlap által. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents