95292. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton szőllőkaróalap

Megjelent 1929. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95292. SZÁM. — X/b. OSZTÁLY. Vasbeton szőlőkaróalap. Ambrusz Mihály vasbeton szerelési munkavezető Nyíregyháza. A bejelentés napja 1927. évi május hó 11-ike. Mint ismeretes, a szőlőkaróknak a földibe való erősítésénél és azoknak évente tör­ténő kihúzásánál a karók anyaga erősen rongálódik, amellett pedig ez a művelet 5 igen fárasztó is. E hátrányok kiküszöbö­lésére szolgál a találmány szerinti vas­beton-szőlőkaróalap, mely lehetővé teszi, hogy a szőlőkarót évente, ősszel, ne kell­jen a földből kiemelni, tavasszal pedig 10 oda visszahelyezni, miáltal úgy munká­ban. mint anyagban jelentékeny megtaka­rítást érünk el. A találmány tárgya, a csa­tolt rajzon, példaképen felvett kiviteli alakjában van feltüntetve ós pedig az 15 1. ábra a vas.beton-szőlőkar óa i ap oldal­nézete, a 2. áibra ugyanannak hosszmetszete, a 3. ábra a 'betonnélküli vasváznak nézete. A szőlőkaróalap a vasbetonból készült, 20 lefelé kúposon szűkülő és hegyben végződő (a) hüvelyből áll, melynek belsejében a fából készült szőlőkaró befogadására al­kalmas üreg van kiképezve. E hüvelynek belső oldala (b) vasleanezzel van kibélelve, 25 mely lemeznek testéből a (c) szárnyak vannak 'kipréselve. E szárnyak végei be vannak hasítva és felfelé, illetve lefelé görbített (d, i) ágakat alkotnak. A (b) le­meznek (c) szárnyai a beton belsejébe <?0 nyúlnak és a (d, i) ágiak kapaszkodók gya­nánt szolgálnak. A hüvelynek csúcsát a (k) csatorna metszi át, mely a hüvely belsejébe szivárgott nedvesség levezetésére szolgál. Használatnál az (a) hüvelyt a földbe verjük és állandóan bent hagyjuk. 35 minthogy anyagánál fogva romlásnak nincs kitéve. A fából készült (1) szőlőkarót pedig az (a) hüvely belsejébe helyezzük. Minthogy a hüvely a szőlőkarót teljesen körülveszi és az idő viszontagságaitól 40 megvédi, így a karónak, az évenként ed­dig szokásos kiemelése és visszahelyezése feleslegessé válik. Szabadalmi igények: 1. Vaislbeton-szőlőkaróalap, jellemezve le- 45 felé kúposán szűkülő és hegyben vég­ződő va&b e tonh íi vei y által, melynek belsejében a fából készült szőlőkaró be­fogadására alkalmas üreg van kiké­pezve. 50 2. Az 1. igényben védett szőlőkaróalap kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a hüvely belseje vaslemezzel van bélelve, melynek testéből a beton bel­sejébe nyúló, végeiken behasított és 55 fel-legörbített szárnyak vannak kipré­selve. 3. Az 1—2. igényben védett sziőlőikaró­alap kiviteli alakja, azáltal jellemezve, hogy a hüvely csúcsában az üregből 60 nyíló és kivezetőesatorna van elren­dezve. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents