95272. lajstromszámú szabadalom • Hygienikus cső, vagy aknakút

Megjelent 1929. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 95272. SZÁM. — XXI/e. OSZTÁLY. Hygienikus cső- vagy aknakút. Haffher Károly mérnök Budapest. A bejelentés napja 1925. évi november hó 20-ika. Vascsőkutaknál az elhomokosodás vagy a perforált csőrész körül alkalmazott s drótból való szitaszövet eldugulása gya­kori jelenség, másrészt főleg a kovácsolt 5 vascsőkutak élettartama különösen aktív vizekben nagyon is korlátolt. A talál­mány értelmében korlátlan élettartamú csőkutat kapunk azáltal, hogy a csőkút vízgyűjtő részét homoknélküli, tehát po-0 rózus betonból készítjük. A rajzon a találmány foganatosítás] példája gyanánt teljesen betonból készült csőkút függőleges metszete van feltün­tetve. 5 A csőkút a hozzá tartozó kezelő akná val együtt teljes egészében betonból ké­szül és pedig a csőkút (a) alsó vízgyűjtő részét a talajvíz színtje által megadott magasságig homoknélküli betonból csö-0 möszöljük, még pedig előnyösen teljes csőkeresztmetszettel, míg felső (b) részét az aknával együtt rendes homokos, kavi csos betonból készítjük. A talajvíz alaiti csőkútrész betonjában 5 homok nem lévén, az teljesen porózus, a vizet igen könnyen átbocsátó strukturát nyer. Ezen porózus részben a cement és kavics keverési aránya a megkívánt poro­zítási százalékhoz, valamint a vizet szol­gáltató talajréteg homoktartalmához és a go homok finomságához igazodik; gyakorla­tilag bevált keverési arány kb. 7—10 mm.-es kavics esetében kb. 1:4-től egész kb. 1:6-ig. Az előbbiek szerint megfelelően választott kavicsszemekből és megfelelő 35 cement adagolással (portlandcement) ké­szített betoncsőkút a legfinomabb homok­altalajokban alkalmazható víztermelésre az elhomokosodás veszélye nélkül. A csőkút egyes (a) és (b) részei, mely 40 utóbbiakból egymásfelett több ,is alkal­mazható, felső végükön sima, alsó végü­kön pedig karmantyus kiképzést nyernek, amint ezt a rajzon ábrázoltuk. A csőkút befejező részét alkotó (c) akna a csőkút 45 vizéhez és a (d) szívócső tolózárjához való hozzáférhetést biztosítja. Szabadalmi igény: Higiénikus cső- vagy aknakút, melyre jel­lemző, hogy a kútnak vizet gyűjtő 50 része homokmentes, betoncsőből áll. I rajzlap melléklettel. Pa'.las nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents