95271. lajstromszámú szabadalom • Beton cölöpözési rendszer

Megjelent 1929. évi december lió l<í-áii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95271. SZÁM. VIIT.j. OSZTÁLY. Beton cölöpözési rendszer. Gajdóczky László építőmester Gyöngyös és Oberlánder Endre mérnök Vác. A bejelentés napja 1927. évi május hó 12-ike. Rossz talajon épülő nehéz terhelésű épít­mények alapozásánál újabban gyakran al­kalmazzák azon cölöpözési eljárást, mely­nél előre fúrt lyukakba öntik be a betont. 5 Ennek az eljárásnak hátránya, hogy a mély fúrásokban magasan álló talajvíz­oszlopon keresztül hulló betonból annak cemenítartalma jórészt kilúgozódik és az­után részint a fúrás (kitörés) földfalára 10 csapódik le, másrészt a cölöpben maradó rész is egyenetlenül oszlik meg. Ezért újabban az ilyféle építkezéseket ellenőrző műszaki hatóságaink több esetben elren­delték, hogy a betonozó cső betonnal való 15 első megtöltéséig, vagyis visszahúzása megkezdéséig, a víz betörése ellen alulról elzárandó. Ennek a különleges műszaki követelménynek gyakorlati kielégítésére szolgál az alant leírt és kipróbált rend-20 szer. Az 1. ábrán (A)-val jelölt külső cső, mely a fúrás közben a talaj beomlása ellen véd, betonozás közben természetesen a kitörés­ben marad. A (b)-vel jelölt belső cső a be-25 tonozó cső, melynek végére csuklós pán­tokkal van erősítve két félből összecsukva a (45) fokos körkúp alakú zárókupak. Ez a zárókupak, melynek összeérő élei úgy vannak hornyokkal ellátva, hogy alulról 30 támadó víznyomás hatása alatt a két fél­kúp egymáshoz, alapkörük pedig a cső érintkező hengerköréhez erősen hozzá­nyomódván, pontosan zárjon, a 2. és 3. ábrán zárt, a 35 4. és 5. ábrán pedig kinyílt állapotban van feltüntetve. A betonozás megkezdésekor az összezárt íélkupokat a hegyükön levő rovátékon át­kötött zsinórral, dróttal, vagy más valami gyenge pánttal ideiglenesen rögzítjük, 40 érintkező éleiket vizetszigetelő kenő­anyaggal megkenjük. Leeresztés közben a talajvíz hidrosztatikus nyomásával a ku­pak összenyomva, önmaga elől zárja el a vizet. Mivel a beton fajsúlya a vizének 45 minimum 2.5-szerese, a talaj színéig érő talajvíz esetén is, mielőtt a cső fele meg­telnék a betonnal, a zárókupak automati kusan kinyilik és a betonnak szabad fo­lyást enged; ilyenkor a külön víz zárásra 50 nincs többé szükség, mert a vastag beton­réteget a víz nem képes többé áttörni, el­lenkezőleg a közlekedő edényben lévő ne­hezebb fajsúlyú folyadék módjára visel­kedő folyós beton a vizet a két cső fala 55 közötti körgyűrű keresztmetszetű űrben nyomja fel a kieresztő csappal ellátott fúrt nyílásig. A különféle alakú záró­kupakok közül a körkúp (45 fokhoz közel álló) felel meg egyedül annak a két félté- 60 telnek, hogy kinyílt helyzetében a beton folyása elé semmi akadályt ne gördítsen (5. ábra), másrészt kihúzáskor az esetleg alkalmazott vasbetét kengyeleit lö ne szedje. 65 Szabadalmi igények: 1. Cölöpöknek előre fúrt üregben való be­tonállása öntött betonnal, jellemezve azáltal, hogy a talajvíznek a betonozó csőbe való felhatolásának megakadá- 70 lyozására a betonozócső olyan záró­kupakkal zárható el, mely a betonozó cső végéhez erősített csappantyúkból

Next

/
Thumbnails
Contents