95212. lajstromszámú szabadalom • Törlőkendő

Megjelent 1929. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI szABADALMI líIR 'iíSA, i SZABADALMI LEÍRÁS 95212. SZÁM. — Vll/e. OSZTÁLY. Törlőkendő. Bafna Béla fővárosi közkórházi gondnok Budapest. A bejelentés napja 1927. évi május hó 28-ika. A találmány törlőkendőre vonatkozik, melynek újdonsága abban van, hogy ste­rilizált papírlapból áll- A találmány cél­szerű megoldási alakjánál a törlőkendő 5 mentholgőzben sterilizált papírlapból áll. A találmány szerinti törlőkendő a meg­betegedett légzőszervek váladékának el­távolításakor az orr és száj tisztántartá­sára van hivatva és a légzőszervek meg-10 betegedésével járó kellemetlenségeken óhajtja a beteget átsegíteni, mimellett nyáron az izzadt testrészek hűsítésére is alkalmas, A szokásos vászon- vagy pamutzsebken-15 dőkkel szemben azt az előnyt biztosítja, hogy minden egyes törléshez a ruhazseb­től meg nem fertőzött, mosásra nem szo­ruló új törlőkendő használatát teszi lehe­tővé. A kendő nagysága a szokásos zseb-20 kendők nagyságának felel meg és több kendőt két- vagy négyrét hajtogatva ós összegöngyölve fémtokba vagy staniollal burkolt papírtokba zárunk. Ily módon a törlőkendők teljesen sterilek, a haszná-25 latban kényelmesek és mivel csak egy­szer használtatnak, a fertőző betegségek tovaterjedését gátolják. Ezek a betegsé­gek ugyanis, melyeknek kórnemző csirái a száj, orr és a szem nedveiben találha-30 tók (diftéria, influenza, szemgyulladás, rubeóla, vörheny stb.), még ha gyógyul­taknak is látszanak, a textilanyagból ké­szült zsebkendők közvetítésével fertőznek, mert a többi szennyes közé keverve* a 35 kosarat és szekrényt stb. megfertőzik. A fertőzést elősegítik a mosást megelőző műveletek: a ruha számlálása, hideg víz­ben való áztatása stb. A csatornába folyó szennyvíz ugyancsak alkalmas a bakté­riumok terjesztésére és közvetve az ivó- 40 víz fertőzésére is vezet, A találmány tehát a légzőszervek vála­dékának eltávolítására egyszerű, kényel­mes és mindenki számára hozzáférhető eszközt létesít, mely kiküszöböli a textil- 45 anyagból készült zsebkendő használatán val járó hátrányokat, mert a steril ken­dőt egyszeri használat után elégetik. A steril kendő feleslegessé teszi továbbá a hordozható köpőcsészék alkalmazását 50 és így ezeknek tisztogatását is. A rendes köpőcsészékkel szemben pedig az az előnye, hogy a beteg közvetlenül a szája elé tarthatja a steril kendőt és nem köp a csésze mellé. 55 A mentholkendők tetszőleges alakban és nagyságban készülhetnek. Szabadalmi igények: 1. Törlőkendő, melyet sterilizált papírlap jellemez. 60 2. Az 1. igényben védett törlőkendő kivi­teli alakja, melyet az jellemez, hogy a papírlap mentholgőzben van sterili­zálva. 3. Az 1—2. igényben védett törlőkendő 65 csomagolása, melyet az jellemez, hogy bizonyos számú, két- vagy négyrét hajtogatott és összegöngyölített kendő fémtokkal vagy staniollal burkolt pa­pírtokkal van körülvéve. 70 Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents