95155. lajstromszámú szabadalom • Forgórostély

Megjelent 1929. évi december hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEIRAS 95155. SZÁM. — Ve/2, OSZTÁLY. Forgórostély. Titán Patente A.-G. Luzern. A bejelentés napja 1923. évi december hó 24-ike. Forgórostélyok alkalmazási körében elő­fordulnak esetek, amikor a tűzszekrénybe benyúló felbillentett szárny zavarólag hat. A jelen újítás annak a kívánalomnak 5 tesz eleget, hogy a rostélymező áttekinti hetőségét és a tűzmaradékok előre vagy hátratolását semmi se zavarja. Evégre az említett forgórostély felső felületét dom­ború alakban, a szomszédos rostélymező 10 alsó felületét pedig megfelelő homorítással úgy képezzük ki, hogy ezáltal annak hossz­irányú elmozdítását tesszük lehetővé. A forgórostély könnyebbik szárnya nyitott helyzetében így jórészt a merev rostély-15 mező síkja alá kerül, a nehezebbik szárny pedig nyitott helyzetében alig emelkedik túl a rostélyfelület színvonalán. A forgórostély ilyen alaki kiképzése mellett nagyobb méretű salakoló nyílást 20 úgy érhetünk el., hogy pl. tükörkép mód­jára sorozatosan két forgórostélyt helye­zünk el egymás után egy sorba, amelyek ellentétes irányban nyílnak s így összesí­tett nagyságú nyílást biztosítanak. 25 Egy rostélyfelületen természetesen több mint két forgó elem is kerülhet kombiná­cióbe. s az elrendezés másféle is lehet, pl. olyan, hogy a forgórostélyok tengelye részben hossz-, részben szélességi irányba esik. 30 A mellékelt rajz ezen forgórostélynak egy változatát ábrázolja. A forgórostély (9) felülete domborúan van kiképezve, az (1) rostélymező alsó felülete a (4)-gyei jelzett helyen le van tom- 85 pítva. Pontvonálazott, nyitott helyzetében a forgórostély könnyebbik szárnya jórészt a szilárd rostélyfelület alá tolódik. A (6)-tal jelölt hasonló kiképzésű, de ellentétesen nyíló forgórostély pontvonalazott helyze- 40 tében a salakoló nyílás nagyságát meg­kétszerezi. Szabadalmi igény: Forgórostély, azáltal jellemezve, hogy a szilárdan felfekvő rostélypálcákba ágya- 45 zott tengely (csap stb.) körül billent­hető körszegmensszerű rostélyelemek munkahelyzetükben a merev rostélyfe­lület alá fordulnak. I r.íjzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents