94973. lajstromszámú szabadalom • Erőfejlesztő és átvivő gép

Megjelent 1939. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94973. SZÁM. — Vd/2. OSZTÁLY. Erőfejlesztő és átvivő gép. Pescara Pateras Raul mérnök Paris. A bejelentés napja 1925. évi junius hó 10-ike. A találmány légsűrítésre szolgáló égési erőgépre vonatkozik helytálló vezetőhen­gerben csúszó dugattyúhengerrel és eb­ben szabadon mozgatható dugattyúval és 5 a találmány lényege az, hogy a dugaty tyuhenger a vezetőhengerben korlát­lanul szabadon mozgatható ós semmiféle munkateljesítményben nem vesz részt. A találmány szerinti gépnél a löket vé 10 gén egy a dugattyú és a hengerfenék között elhelyezett és a megelőző löketné] komprimált gázmennyiség csillapítja a dugattyúnak és a hengernek mozgását és az említett két szervet ellenkező irány 15 ban oly erővel röpíti ki, hogy azok a kö­vetkező löket számára való kiindulási helyzetet veszik fel. Emellett a hengertér és az elosztó szer vek kölcsönösen úgy vannak elrendezve, 20 hogy mindig a dugattyúnak azonos hom lokoldalan mennek végbe a motorikus energia fejlesztéséhez szükséges folyama­tok, nevezetesen a töltés, a gyújtás és az explóziós keverék; kipuffogása, míg 9 25 másik homlokoldalra az összenyomott le vegő ellenállása hat. A mozgásban, levő kipuffogó gázok tehetetlensége friss levegő beszívására használtatik fel, amely a hengerteret ki 30 öblíti; ez a friss levegő oly levegővel ke­ver tetik, melyet egy karburátor útján be­szívott tüzelőanyag dúsít, ahol is ez a ke­verék egy. az explóziót megelőző kom­pressziónak vettetik alá. 35 A találmány szerinti gépnél az egyik dugattyúoldal a gép egyik járatánál be­szívott légmennyiséget komprimálja és a következő visszamenet alatt ezt a lég­mennyiséget a hengerből kilöki. A találmány az alábbi leírásban és a 40 csatolt rajzokban, melyek a találmány tárgyának csak példaképem kivitelét szemléltetik, részletesen van ismertetve Az 1. ábra a találmány szerinti kompresz 45 ssiós gép hosszmetszete. A 2. és 3. ábrák nagyobb léptékű metsze­tek, melyek a kompresszor kar buráin levegője számára való szelepek vezérlő szerkezetét szemléltetik. A 50 4. és 5. ábrák hosszmetszetben egy má­sik vezérlő szerkezetet tüntetnek fel, mely a karburáló levegőt karmantyúk se­gélyével osztja el. Az 1., 2. és 3. ábrákban szemléltetett 55 kompressziós gépnél a helytálló üreges sima, furatú (10) hengerben (11) hengc foglal helyet. A (11) henger a helytálló (10) hengerben enyhe súrlódással alterna tiv mozgást végez. A (11) henger a., ké* 60 végén szorosan felfekvő (12) és (13) fenék­részekkel van elzárva. A (11) hengeT fu­ratában a (14) dugattyú szorosan csúszik. A dugattyúnak (12) fenékrésze felé for dított oldala veszi fel a mótaros impul- 65 zust, míg a (13) fenékrész felé fordított oldala a kompressziót létesíti. Erre a ( ólra a (12) fenékrész, két (15, 16) csator­nával van ellátva, melyekben (17) és (18) szelepek foglalnak helyet. A (15) csatorna 70 a (19) tolócső útján a, (20) karburátorral közlekedik, míg a (16) csatorna az atmosz­férába torkollik. A (17) és (18) szelepek (21), illetve (22) rúgók hatása alatt áll nak, melyek a szelepeket állandóan fész 75 kükhöz szorítják. A szelepek nyitását a (23, 24) billenő emelők létesítik (2--3. ábra), melyek a (25, 26) görgők és a (27,

Next

/
Thumbnails
Contents