94939. lajstromszámú szabadalom • Gép varrat nélküli csövek előállítására rostos anyagokból

Meg-jelent 1939. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABAD ALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94939. SZÁM. — XlII/d. OSZTÁLY. Gép varrat nélküli csövek előállítására rostos anyagokból. Societa Anonima Eternit, Pietra Artificiale cég1 Genova. Pótszabadalom a 92273. sz. törzsszabadalomhoz. A pótszabadalom bejelentésének napja 1925. évi augusztus hó 29-ike. Olaszországi elsőbbsége 1924. évi szeptember hó 18-ika. A törzsszabadalomban védett eljárás szerint úgy állítunk elő csöveket rostos anyagokból, hogy reájuk, egész hosszúsá­gukban, néhány nyomóhenger segélyével 5 egyenletesen nyomást gyakorolunk, mely nyomóhengerek egy forgóhengerre hat­nak, vagy pedig egyetlenegy nyomóhenger hat a két kis hengerrel alátámasztott forgóhengerre. 10 A jelen módosítás lényegileg olyan be­rendezésre vonatkozik, mennél egyetlen­egy nyomóhenger hat az egyetlenegy nagy hengerrel alátámasztott forgóhengerre. A találmány továbbá a nyomóhengei* 15 vagy ha több ilyen van, a nyomóhengerek által kifejtett nyomás önműködő beállítá sára szolgáló készülékre vonatkozik. A mellékelt rajz a találmányt egy példa­képen választott foganatosítási alakjában 20 ábrázolja. Az 1. és 2. ábra elül-, illetve oldalnézetben olyan berendezést tüntet fel, melynél egyetlenegy nyomóhenger hat egyetlenegy nagy hengerrel alátámasztott forgóhen 25 gerre. A 3. ábra a nyomóhenger vagy hengerek által kifejtett nyomás önműködő beállítá­sára szolgáló készüléknek egy foganatosí­tási példáját ábrázolja. 30 Ezen berendezésnél egyetlenegy (G) henger támasztja alá az (F) forgóhengert, mimellett egyetlenegy, az (0) fogaskerék­hajtással működtetett (D) nyomóhenger van alkalmazva. A nyomás azáltal adható 85 ezen (D) nyomóhengernek, hogy a készii léket, az (A) hengerek dugattyúi segélyé vei (mint azt a törzsszabadalom rajzának 11. és 12. ábrájával kapcsolatban leírtuk), az említett hengerek végeitől 0.21 L. távol­ságban fekvő két kis (C) henger alkalma- 40 zása mellett (mint azt a törzsszabadalom rajzának 6. ábrájával kapcsolatban ismer­tettük) vagy egy csoport kisebb henger al­kalmazásával (mint az a törzsszabadalom rajzának 1. ós 8. ábrájával kapcsolatban 45 van ismertetve), vagy egy olyan készülék segélyével, aminő a törzsszabadalom rajzá­nak 3. ábrájával kapcsolatban van leírva, alkalmas helyzetbe hozzuk. Ily módon a (D) nyomóhenger egyenletes nyomást gya- 50 korol az (F) íorgóhengerre. A (D) nyomóhengernek vagy hengerek­nek adott nyomás, a képződő cső falvas­tagságának növekedésével, fokozatosan és megfelelő mértékben csökkentendő. Ez a 55 nyomáscsökkenés itt önműködően megy végbe olyan hidraulikus eszközök segélyé­vel, melyek egy az éppen meglévő csőfal­vasiagságot jelző készülék hatása alatt ál­lanak. Célszerűen a következő módon ér- 60 jük ezt el: A kis (1) hengerben (3. ábra) kis (2) ket­tős dugattyú foglal helyet, mely a (3) kamrában uralkodó nyomást szabályozza azáltal, hogy ez a kamra, a (4) vezeték út- 65 ján, a csövek számára a kis (C) hengerek segélyével a nyomást szolgáltató szivaty­nyúval van összekötve. A (3) kamrában uralkodó nyomás tehát egyensúlyt tart a (C) dugattyúban ural- 70 kodó nyomással. A nyomás nem állíthatja cl a (2) dugattyút az egyik vagy a másik irányban, mert a (3) kamrát határoló du­gat tyúfelületek egyenlő nagyok és így egyensúlyt tartanak egymással. 75 A (2) dugattyú egyik végéhez (5) hajtó­rúd csatlakozik, melynek másik vége a (6) excenterbe kapaszkodik. Ez az excenter

Next

/
Thumbnails
Contents