94869. lajstromszámú szabadalom • Elektromos elosztó villásdugasz

Megjelent 19:39. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI IHRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94869. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Elektromos elosztó villásdugasz. Holstein Zsigmond villanyszerelő Budapest. A bejelentés napja 1926. évi október hó 29-ike. Jelen találmány tárgya párhuzamos elosztóként használható villásdugasz, mely lehetővé teszi, hogy elektromos használati tárgyak egy közös kapcsoló-5 helyről nyerjék az áramot. Az elektromos használati tárgyak zsi­nórvégeire köztudomásúan kapcsolóduga­szok vannak szerelve, melyek mindez­ideig csak a szerkezet áramnyerés végett 10 való kapcsolását célozták. Amennyiben több ilyen szerkezetet akartak egy- és ugyanazon helyről áram­mal táplálni, úgy külön elosztódugóra volt szükség, mely mint teljesen külön-15 álló szerkezet három, legfeljebb négy elektromos szerkezet hozzákapcsolását tette lehetővé. Jelen találmány tárgyát képező elosztó villásdugasz, tehát mindkét feladatot 20 egyesíti magában, anélkül, hogy az eddigi villásdugó szerkezeténél vagy előállítá­sánál bonyolultabb lenne. Még azon­kívül előnye, hogy nem három vagy négy szerkezet elosztására alkalmas, ha-25 nem bármennyire. A mellékelt rajz (2) ábráján látható dugaszrúd úgy van kiképezve, hogy a felső (A) furatban egy önmagához ha­sonló dugaszrúd bedugható. 30 Az első ábrán (1) látható szigetelőtest (E és F) nyílásában két, illetőleg egy-egy ilyen fent leírt dugaszrúd helyezhető el és a (3) ábrán látható anyával szorítható le. Ez az anya még az (1) ábra közepén látható (D) nyílásnál bevezetett zsinór 35 (villamoshuzal) rögzítésére is szolgál. Az ekként összeépített szerkezetet az (A) ábra metszetben mutatja. Ha már most még egy elektromos szerkezetet aka­runk bekapcsolni, mely viilásdugóval van 40 ellátva, nem kell egyebet tenni, mint a már bekapcsolt elosztó villásdugó (E és F) nyílásába folytatólag bedugni, ami­kor is az először használt elosztódugóban levő zsinór a (D) nyílásnál levő hengeres 45 vájaton kijőve helyezkedhet el anélkül, hogy a következő elosztó villásdugasz el­helyezését akadályozná. Ha már akár­hány szerkezet kapcsolására volna szük­ség, hasonlóképen egymásba dughatjuk 50 az elosztó villásdugaszokat. Szabadalmi igények: 1. Elektromos elosztó villásdugasz, jelle­mezve a dugasz szigetelő testébe be­sülyesztett rúdjának oly kiképzésével, 55 hogy az alsó végén a dugasz hüvelybe illő szokásos bemetszett szárral, felső végén pedig oly fejjel bír, mely a to­vábbi dugaszszárának befogadására szolgáló furattal van ellátva 2. ábrán 60 (A)-val jelölve], 2. Elektromos elosztó villásdugasz, jelle­mezve azáltal, hogy a szigetelőtest felső része a dugaszolás irányára me­rőlegesen a két dugaszrúd között vá- 65 jattal van ellátva (D), mely a további elosztást akadályozó zsinórvezeték cél­szerű elhelyezésére szolgál. 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents