94856. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyógyászati célra alkalmas anyagok olajoldatainak előállítására

Meg.iclent 1939. évi december hó 31-én. MAGYAK KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94856. SZÁM. — IVli/2. OSZTÁLY. Eljárás gyógyászati célokra alkalmas anyagok olaj oldatainak előállítására. Chemisch-pharmazeutische A.-G. Bad Hombnrg- cég", Bad Homburg1 . A bejelentés napja 1927. évi március hó 8-ika. A találmány olajokban oldhatatlan vagy nehezen oldható lipoidoknak, mint pl. lecithinnek, koleszterinnek, ezek szár­mazékainak és vegyületeinek gyógyásza-5 tilag alkalmazható, különösen injekciók gyanánt használható olajoldatokká való alakítását célozza. Beható kutatások azt eredményezték, hogy az efféle olajoldatok előállítása ol-10 dásközvetítők közreműködésével sikerül. Kitűnő oldásközvetítők gyanánt, melyek ártalmatlanok és ingerhatással nem jár­nak, valamint nem adnak alkalmat leci­tbinnel és máseffélékkel gelek képződé-15 sére, tekintetbe jönnek pl. olyan anyagok, mint oktilalkohol. benzilalkohol, továbbá terpének, mint thymen, tereben, citral és terpinol, valamint eugenol, fahéjolaj, stb. Adott esetekben több oldásközvetítő is al-20 kalmazható. Az oldásközvetítők hatása adott esetekben segédanyagok, m. pl. ure­tánok adagolásával még előmozdítható. Olajok gyanánt pl. zsíros és zsírtartalmú olajok mint oliva-, mandula-, . szézámolaj 25 jöhetnek tekintetbe, lanolin jelenlétében is, valamint paraffinolajok. Lecithin, koleszterin és máseffélék he­lyett vagy mellett ezeket tartalmazó anya­gok vagy vegyületek is olajoldatokká 50 alakíthatók. Adagolhatunk továbbá az olajoldatokba egyéb anyagokat, különösen gyógyászatilag hatásos vegyületeket és pedig olyanokat is, melyek magukban olajokban oldhatatlanok vagy nehezen old­$5 hatók, pl. bizonyos orgános bizmut- és higanyvegyületek és máseffélék. Végül pedig a lecithin, koleszterin stb. vegyü letei, mint pl. addíciós vegyületei és adszorpciós vegyületei gyógyászatilag ér­tékes anyagokkal vagy csoportokkal a ta- 40 lálmány szerint szintén olajban oldható alakba vihetők át. Példák: 1. 3 rész lecithint (amely, mint ismere­tes, olajokban, mint olívaolajban, gyakor- 45 latilag oldhatatlan), 3 rész feniletilalko hóiban feloldunk és az oldathoz 5 rész olívaolajat adunk. Tiszta, tartós, injekciók céljára alkalmas, kb. 30% lecithint tartal mazó oldatot kapunk, amely a maga részé- 50 ről ismét kitűnő oldószer számos egyéb oldhatatlan vagy nehezen oldható anyag számára, 2. 1 rész koleszterint és 1 rész uretánt 2 rész benzilalkoholban feloldunk. 7 rész 55 olívaolaj hozzáadására tiszta, kb. 10%-os koleszterinoldat áll elő, míg magában olívaolajjal legfeljebb 2V2%-os tartós ko­leszterinoldatok készíthetők. 3. Lecithin és benzinalkohol egyenlő go részeiből álló oldot 4. részében 1 rész (olívaolajban oldhatatlan) bizmutchinin­jodidot oldunk fel, 40— 50°-on. 2 rész olíva­olaj hozzáadására tiszta, injekciók cél­jaira kiválóan alkalmas oldat áll elő. 65 4. 1 rész a-fenilcinchoninsavas bizmutot 2 rész lecitinnek 4 rész eugenolban való oldatában melegítés útján feloldunk. 4 rész olívaolaj hazzáadása után tiszta vö­rösbarna oldat áll elő. Az adott körűimé- 70 nyek között nafténsavas bizmut, triklór­butilmalonsavas bizmut stb., lecitinnel ugyancsak olajban oldható vegyületeket adnak. 5. Lecitinnek terpinolban (1:2) vagy 75

Next

/
Thumbnails
Contents