94829. lajstromszámú szabadalom • Elektromos zseblámpa tengelyirányban elcsúsztatható fogantyúval

Megjelent 1929. évi december hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94829. SZÁM. — VII/2. OSZTÁLY. Elektromos zseblámpa tengelyirányban elcsúsztatható fogantyúval. Pála a spol. akcióvá továrna elektr. clánká a baterií Pála cégr Slané. A bejelentés napja 1927. évi junius hó 1-je. A találmány tárgya elektromos zseb­lámpa tengelyirányban elcsúsztatható fo­gantyúval, mely az áram be- és kikapcso­lására szolgál. 5 A találmány szerinti zseblámpát a rajz homloknézetben szemlélteti. A vezető­anyagból készült (3) fogantyú forgathatóan és tengelyirányban elcsúsz^athatóan van ágyazva a (2, 2') vezetékekben, melyek a 10 nemvezető anyagból készült (1) lámpato­kon vannak rögzítve. A két (2, 2') vezeték közölt két (4, 4') fémgomb van elhelyezve, mely a (3) fo­gantyú végein kiképezett (5, 5') kerületi 15 hornyokba kapcsolódhat. A (2) vezeték al­kotja a batéria áramkörének egyik és a (4) gomb annak másik pólusát. A zseb­lámpa homlokoldalába az izzólámpa szá­mára való (6) reflektor van beeresztve. 20 A rajzban szemléltetett helyzetben, mely­ben (4') gomb kapcsolódik az (5') jelzett horonyba, az áramkör zárva van. Ha a fogantyút jobbfelé toljuk mind­addig, míg a (4) gomb az (5) horonyba nem kapcsolódik, a (3) fogantyú oly hely- 25 zetben van biztosítva, melyben az áramkör meg van szakítva. Szabadalmi igények: 1. Elektromos zseblámpa, azzal jellemezve, hogy a vezető anyagból készült (3) ío- 30 gantyú két (2, 2') vezetékben forgat­hatóan és tengelyirányban elcsúsztatha­tóan van ágyazva, mely vezetékek egyike a batéria áramkörnek egyik pólusát al­kotja. melynek másik pólusát a két 35 (2, 2') vezeték között elhelyezett (4) kontaktus képezi. 2. Az 1. igényben védett zseblámpa kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a (2, 2') vezetékek között két (4, 4') gomb 40 van a lámpatokon elrendezve, mely gombok a fogantyún kiképezett hor­nyokba kapcsolódbatnak és a fogantyú­nak két végállásában való biztosítására szolgálnak. 45 1 rajzlap melléklettel. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents