94725. lajstromszámú szabadalom • Labdarúgó és másefféle cipő

Megjelent 1930. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94725. SZÁM. — XX/g. OSZTÁLY. Labdarúgó és másefféle cipők. Stahl Jenő gyáros Düsseldorf. A bejelentés napja 1927. évi április hó 29-ike. Németországi elsőbbsége 1926. évi május hó 5-ike. A találmányt labdarúgó és másefféle cipő képezi, melynek csúcsa gumiból vagy effélékből álló, a bőrből készült orrot helyettesítő, illetve a már meglevő orrot befedő bevonattal van ellátva. A labda­rúgó vagy másefféle cipőnek ezen kikép­zése folytán a játékosok a játék közben be­álló megsérülésektől megvédetnek, de a játék is megkönnyíttetik, sőt a játék technikája is javul, amennyiben a játékos rúgóereje fokozódik és az ellenfélnek so­dort labdák stb. által való kijátszása meg­könnyíttetik. Végül a cipő ezáltal tartó­sabbá válik, habár a bőrből készült orr az eddig szokásosnál gyengébb lehet vagy teljesen el is maradhat. A mellékelt rajz a találmány szerinti labdarúgó vagy másefféle cipőnek példa­képem foganatosítási alakját az 1. ábrán oldalnézetben, részben metszet­ben ós a 2. ábrán felülnézetben tünteti fel. A (2) cipőnek bőrből készült (1) orrára vagy ezen orr helyére a gumiból vagy affélékből készült (3) bevonó orrot illeszt­jük, melyet a cipővel pl. varrás, ragasztás stb. segélyével szilárdan összekötünk. A (3) bevonat anyaga célszerűen a talp csúcsánál, valamint a fellépés helyén me­revítve van. Egyébként a bevonat alakja 30 tetszőleges, így pl. a bevonat gumitalppal lehet összekötve. Szabadalmi igények: 1. Labdarúgó vagy másefféle cipő, jelle­mezve a cipő orrára erősített, gumiból 35 vagy effélékből álló, a bőrből készült orrot befedő, illetve helyettesítő bevo­nat által. 2. Az 1. igényben védett labdarúgó vagy másefféle cipő foganatosítási alakja, 40 azáltal jellemezve, hogy a varrással, ragasztással vagy máseffélékkel meg­erősített bevonat a talp csúcsán és a fellépés helyén merevítve van. 3. Az 1. igényben védett labdarúgó vagy 45 másefféle cipő foganatosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a bevonó orr gumitalppal van összekötve. 1 rajzlap melléklettel. 1'nllns nyomda. Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents