94706. lajstromszámú szabadalom • Doboznyitó

Megjelent 1930. évi január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI jfflpm SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94706. SZÁM. — XYin/d. OSZTÁLY. Doboznyitó. Kurpiel László kereskedő Prága. A bejelentés napja 1927. évi március hó 2-ika. Csehszlovákiai elsőbbsége 1926. évi március hó 10-ike. A találmány oly doboznyitóra vonatko­zik, melynek lényege egy a dobozon for­gathatóan ágyazott, szélével a doboz és a fedő széle között vezetett és forgatása al-5 kalmával kisajtolt, excentrikus bordák ál­tal a fedőt megemelő tárcsa, melynek bordái a fedő szélének éle mentén csúsz­nak el. A rajzon az új doboznyitó foganatosítási 10 példája látható. Az 1. ábra az új doboznyitóval ellátott do­boz oldalnézete, a 2. ábra az 1. ábrához tartozó alaprajz, a 3. ábra pedig a doboznyitó másik oldal-15 nézete. Az (1) dobozt a szokásos módon a rája helyezett (2) fedő zárja. Az (1) dobozon a (3) csap körül egy (4) tárcsa van forgat­hatóan ágyazva, melynek széléből (5) fo-20 gak nyúlnak ki, melyek át vannak hajlítva és az (1) doboz köpenyében kiképezett (7) mélyedésekben fekszenek. Ha a doboz zárva van, ezen (5) fogak a (2) fedő széle alatt fekszenek, úgyhogy a (4) tárcsa 25 forgatása alkalmával ezen tárcsa a doboz és a fedő széle között vezettetik. A (2) fedőnek a dobozra való rászorí­tását határoló, a dobozon kiképezett (6) vastagítás a (4) tárcsa körletében meg van szakítva. 30 A (3) forgáscsap mindkét oldalán a (4) tárcsán egy-egy, a (3) forgáscsaphoz képest excentrikus (8) borda van kisajtolva, mely a (4) tárcsa forgatása alkalmával a (2) fedő szélének éle mentén csúszik tova. 35 Ezáltal eszközöltetik a fedő megemelése. Szabadalmi igények: 1. Doboznyitó, jellemezve egy, szélével a doboz és a fedő széle között vezetett, a doboz szélén forgathatóan ágyazott és 40 forgástengelyéhez képest excentrikus görbületű (8) bordái útján ezeknek az elforgatás alkalmával a fedő szélének éle mentén való elcsúszása révén a fe­dőt megemelő (4) tárcsa által. 45 2. Az 1. igényben védett doboznyitó foga­natosítási alakja, jellemezve a (4) tárcsa széléből kinyúló, áthajlított és ennek folytán a doboz szélének köpenyében kiképezett (7) mélyedésekben a fedő 50 széle által elfedett helyzetben fekvő, a tárcsa forgatása alkalmával ezen tárcsát a doboz és a fedő széle között vezető (5) fogak által. 1 rajzlap melléklettel. l'allas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents