94625. lajstromszámú szabadalom • Battéria folytonos diffusióhoz

Megjelent 1930. évi január hó 83-én. MAGTAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94635. SZÁM. — IV/d. OSZTÁLY. Battéria folytonos diffusióhoz. Rak Alois mag-ánzó Prága. A bejelentés napja 1927. évi május hó 7-ike. Jelen találmány tárgya folytonos diffú­ziós battéria cukorgyártási és efféle üze­mek számára, melynél a répaszeleteknek és a cukornedvnek mozgási iránya vala­mennyi diffúziós térben összhangban van a művelet közben fellépő súlyváltozással. A mellékelt rajz a találmány szerinti battériának példaképpen! foganatosítás] alakját szemlélteti. Az 1. ábra a vázlatosan feltüntetett batté­ria hosszmetszete. A 2. és 3. ábrák részletrajzok. A battéria lényegében több (D, L, K) diffuseur bői (1. ábra) és több (F, N, T) csavarsajtóból áll, melyek váltakozva fent és lent (E, H, M, P, S) átkelesztők útján vannak egymással összekötve. Az első (D) diffuseur elé (A) adagoló edény van iktatva, mely (D) diffuseurrel egyrészt a répaszeletek számára való (B) átkelesztő, másrészt a cukornedvet fel­vevő (13, 12) cső útján van összekötve; ez utóbbiba (v) szelep van beiktatva. Minden egyes diffuseur felső vége a sorban utána­következő csavarsajtó alsó részével egy­egy (11—10), ill. (7, 6) (3, 2) cső minden egyes csavarsajtó felső vége a sorban utánakövetkező diffuseur alsó végével pe­dig ugyancsak egy-egy (9, 8), illetve (5,4) cső útján van összekötve. Ezen csővezetékeknek alkalmas helyein (k) cukornedvelőmelegítők vannak beik­tatva. A diffuseurökbe ismert módon (h) karokkal ellátott, forgatható (g) tengelyek, az alsó átkelesztőkbe pedig ugyancsak is­mert módon egy-egy az (a) tengelyre ékelt (c) lapátból (2. ábra) ós az (f) csap körül lengethető, a (c) lapát által mozgatott (e) lapátból álló szerkezetek vannak beik­tatva. A battéria valamennyi tartálya a 40 répaszeletnek a kilúgozó folyadéktól való elkülönítésére szolgáló szitával van fel­szerelve. Az (A) adagolótartályba felülről behul látott répaszeletet a (13) csővégen folyto 45 nosan beáramló és a (14) helyen kifolyo. az (a, b) színtájon tartott kilúgozó iolya dék alulról öblögeti ás a (c, e) lapátok az aránylag szűk (B) átkelesztőbe szorít­ják (2. ábra), úgyhogy szorosan összesaj- 50 toltatik és a kilúgozó iolyadéktól megszaba­dulva, dugó alakjában, mely egyúttal az (A) adagolótartály és a (D) diffuseur kö­zött vízálló zárat alkot, az első (D) diffu­seurbe kerül. Ebben a (h) karok felfelé 55 hajtják a répaszeletet, miközben a (11) csővégnél beáramló és a (12) kiömlő nyílásnál távozó, tehát felülről lefelé áramló folyadék kilúgozza. A (D) diffu seur felső végéhez jutva, a répaszelet, a (c, 60 e) lapátok útján szorosan összepréselve, az (E) kelesztőn át az (F) csavarsajtóba kerül, melyben a (9) csővégen beáramló és (10) kiömlőnyíláson távozó kilúgozó folyadékkal egyenáramban lefelé szállít 65 tátik, majd a (G) közbeeső térben össce­sajtolva, a (c, e) lapátok által a (H) át­ömlesztőn át a következő (L) diffuseurbe tolatik, amikor is a leírt folyamat meg­ismétlődik. 70 A répaszelet tehát egymás után az (A. B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O. P, Q, R, S, T, U) tereken vonul végig, amikor is kilúgozott állapotban hagyja el a battériát. 75 Az (U) tér kiömlőnyílásának terjedelme rudazat segélyével a szükséghez képest beállítható; ilymódon az az ellenállás, melyet a szeleteknek különösen az át-

Next

/
Thumbnails
Contents