94618. lajstromszámú szabadalom • Kulcs nélkül működő závárzat

Megjelent 1930. évi . január lió 15-én . MAGYAR KIRÁLYI ^^^^ SZABADALMI HIKrtSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94618. SZÁM. — VIII <1. OSZTÁLY. Kulcs nélkül működő závárzat. Nádor Elemér mechanikus Esztergom. A bejelentés napja 1925. évi december hó 7-ike. Jelen találmány tárgya kulcs nélkül működő závárzat, amely bármilyen aj­tóra felszerelhető, sőt a kilincsrúdra hú­zott tolódióval úgy bevésett, mint szege­zett závárként alkalmazható. A találmány lényege abban áll, hogy a ki- és bezárás az eddig közhasználatban lévő zavarokat felülmúlóan kulcs s egyéb eszköz nélkül váltható és fordítható gom­bokkal a címlap hátsó oldalára helyezett és az ugyanezen lap mellső oldalán lát­ható számok alapján a kilincscsel mozgat­ható tolólap működése folytán történik. A fordító gombok a kilincs ellenkező irá­nyú fordítása mellett pusztán kézzel tet­szés szerint összeállítható számmennyi­ségre igazíthatók át. A mellékelt rajz a találmány példa­szerű kiviteli alakjait tünteti fel és pe­dig az 1. ábrán a kulcs nélkül működő závár­zat címlapját mellső nézetben, a 2. ábrán a címlap hátsó oldalát az erre illesztett tolólappal, a 3. ábrán a kules nélkül működő závár­zat rögzítő lapját, a 4. ábrán a kulcs nélkül működő závár­zat összeálított oldalnézetét a kilincs­csel, az i 5. ábrán egy fordító gombot mellső és oldalnézetben, a 6. ábrán csavarral felszerelt belső fo­gantyú oldalnézetét, a 7. ábrán a závárzat belső alkalmazandó ' csúsztató- ós zárólapjának mellső- és ol­dalnézetét és a 8. ábrán a tolódió mellső nézetében. A (Fig. 1.) (1) címlap előlapján négy körcsoportban tíz-tíz szám látható, i melyre a kulcs nélküli závár beállítható a (Fig. 1.) (2) négy tíznyílású beállító­csillag segítségével. E csillagok az összes (Fig. 1.) (1), (Fig. 2.) (a), (Fig. 3.) (b) lapokon keresztül szerelt, ezek tetejére illesztett négy (Fig. 1.) (3), (Fig. 4.) (3a) 45 és (3b) fordító gombbal kezelhetők. A fordító gombok (Fig. 5.) (c) rövid sze­gecscsel a beállítható csillagok fogainak bármely közébe igazíthatók aszerint, amilyen számra kívánatos a fordító gom- 50 bok (Fig. 1.) (6), (Fig. 5.) (6) mutató­nyílását működés céljából csavarni. A (Fig. 1.) (4) kilincshüvely kb. 1.5X4X3 mm.-es (Fig. 1.) (5) bütyke a kilincsen lévő vájatban rögzít. A (Fig. 2.) (a) cím- 55 lap hátsó oldalára mozgathatóan illesz­tett tolólap, melyet fel és le a (Fig. 2.) (d) tolóhüvely szelvénye mozgat és amely feltoltán a kapcsolótárcsát (Fig. 2.) (9) vájatába illő (Fig. 2.) (8) négy nyúlvány- 60 nyal zárja a závárzatot. A (Fig. 2.) (g) négy kapcsolótárcsa a címlapon keresz­tül forgathatólag, de szilárdan szegecselt az ugyanennyi, a címlap mellső oldalán lévő beállítható csillaghoz. A kapcsoló- 65 tárcsákat a (Fig. 2.) (h) kattogórúgók szabályozzák. A (Fig. 2.) (i) rúgócsavar a rúgó szilárdítására való. A (Fig. 2.) (j) visszanyomó rúgó a tolólap visszanyomá­sára szolgál. A (Fig. 3.) (b) a fordító 70 gombok rögzítője, amelynek felfelé való tolásával a (Fig. 4.) (4b) fordító gombok esavarfejei. Rendes állásban mind a négy fordító gombok csavarral való rögzíté­sére szolgál. A (Fig. 3.) (r) tolóhüvely- 75 nyílással a (Fig. 2.) (7) tolóhüvelycsap az egész tolólapot mozgatja. A (Fig. 3.) (x) két csavarnyílás a závárzat ajtófára tör­ténendő felcsavarásánál használható. A

Next

/
Thumbnails
Contents