94580. lajstromszámú szabadalom • Eljárás fehérnemüek főzés nélküli tisztítására

Megjelent 1930. évi január hó 15-én. MAGTAR KÍRÁLYI |||JJJP SZABADALM I MRÓSLE SZABADALMI LEÍRÁS 94580. SZÁM. — XYIII/a. OSZTÁLY. Eljárás fehérneműek főzésnélküli tisztítására. Vontobel Ármin vegyész Obernrdorf. A bejelentés napja 1927. évi május hó 28-ika. A találmány fehérnemű tisztítására szolgáló eljárásra vonatkozik. A talál­mány szerinti eljárás révén ama káros maradványok képződését, melyek a fehér-5 nemű szöveteibe behatolnak és azokat át­marják, teljesen elkerüljük, mivel az ed­digi eljárásokkal ellentétben a fehér­neműt nem főzzük, hanem csak hideg vízbe helyezzük és ártalmatlan anyagok 10 hozzáadása mellett oldjuk és távolítjuk el a fehérnemű tisztátlansága] t. A talál­mány alkalmazásánál jelentékeny fűtő­anyag- és munkamegtakarítást érünk el, sőt mosógépekre sincsen többé szükség. 15 Legfontosabb azonban az a körülmény, hogy a szövetrostok meg nem támadtat­nak, amint az máskülönben, egyéb szerek alkalmazásánál mindig bekövetkezik. A találmány szerinti eljárás pl. a kö-20 vetkezőképpen foganatosítható: Hideg mosóvízhez szódából, szappan­ból, boraxból és nátriumperborátból, to­vábbá fermentumok, illetve enzimek (peroxidázok, oxidázok, oxigéngázok, 25 tirozinázok és katalázok stb.) vagy fer­menttartalmú anyagok alkotta hozagból, valamint katalizátorok vagy katalizátor­tartalmú anyagból alkotta hozagból álló mosószert adunk és a fehérneműt e vízbe helyezve 10—12 óra hosszáig, esetleg 30 éjjelre bennhagyjuk. Ezen idő elteltével a fehérneműt szapannal és melegvízzel kimossuk, azután forró vízzel leöntjük, hogy mindent eltávolítsunk, mire a fehér­neműt hideg vízben utánöblítjük. 35 E fermentumoknak egyúttal nátrium­perborátot tartalmazó hideg vízhez való hozzáadása révén máris oxigénfejlődés következik be, ami máskülönben, vagyis fermentumok nélkül, csak a forralásnál 40 menne végbe. A perborát oxigénje az oxidációs fermentumok vagy katalizáto­rok hatása alatt aktiválódik és közvetle­nül a fehérítendő s eltávolítandó foltokra, baktériumokra stb. vivődik át. A fehér- 45 nemű egyúttal tökéletesein fertőtlenít­tetik. Szabadalmi igény: Eljárás fehérneműnek szódából, szappan­ból, boraxból és nátriumperborátból 50 álló mosószerrel főzés nélkül történő tisztítására, jellemezve azáltal, hogy ezen szerhez még fermentumokat, illetve enzimeket vagy fermenttar­talmú anyagokat és katalizátorok 55 vagy katalizátortartalmú anyagok al­kotta hozagot adunk. Pallas nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents