94496. lajstromszámú szabadalom • Összetett vezető elektromos szabadvezetékekhez

Meg-jelent 1930. évi január hó 1 a-én. M A fi Y Ali KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94496. SZÁM. — VII/g. OSZTÁLY. Összetett vezető elektromos szabadvezetékekhez. Felten & Guilleaume Carlswerk A.-G. Köln-Mülheim. A bejelentés napja 1926. évi április hó 13-ika. Az elektromos szabadvezetékekhez való összetett vezetők rendszerint vezetősodro­nyokból állnak, amelyek vasi- vagy acél­sodronyokból kötél, vagy sodronycsavar, 5 vagy mindkettő alakjában vannak egy tartómag köré fonva. Eddig úgy tudták, hogy a vasnak ilye­tén elrendezése mellett, a vezető belsejé­ben nem támadnak ártalmas, azaz veszte-10 séget okozó, mágneses erőfolyamatok a magban. Ezzel szemben mi felismertük, hogy még ilyenkor iis előfordulnak hysterezis és ör­vénylő áramok okozta energiaveszteségek. 15 Ezek csökkentésére, sőt elhárítására, a találmány szerint a vezető belsejében, a szokásos húzási igénybevétel céljára el­rendezett tartótesthez olyan fémet haszná­lunk, amelyet a gyakorlatban nemmágne-20 sezhetőnek mondanak, amilyenek pl. a bronzok, vagy valamely épenséggel nem vagy csupán igen gyengén mágnesezhető vasötvözet, vagyis általában oly anyag, melynek 0—0.2 Gauss mezőerősségnél mért 25 kezdőpermeabilitása 50-nél kisebb, húzó­szilárdsága pedig 40 kg/mm2 -nél nagyobb. Az így elért előnyös hatás fokozása céljá­ból a sodronyokat megoszthatjuk, vagy egymástól elszigetelhetjük. A mondott fémek alkalmazása esetén az- 80 által csökkenthetjük a veszteségeket, hogy csekély hysterezisveszteségekkel vagy cse­kély elektromos vezetőképességgel bíró, vagy olyan fémeket választunk a tartó­testhez, amelyek e két tulajdonság mind- 35 egyikével együttesen bírnak. Csekély hys­terezisveszteségű fém alatt oly anyagot értünk, melynek hysterezisveszteségei 50%-kai kisebbek, mint az ötvözetlen vaséi a kezdőpermeabilitás rendjében, csekély 40 elektromos vezetőképességű fém alatt pe­dig oly anyagot, melynek elektromos ve­zetőképessége 6-nál kisebb. Szabadalmi igények: 1. Összetett vezető elektromos szabadveze- 45 tékekhez jellemezve azáltal, hogy a ve­zető belsejében, a szokásos húzási igénybevétel céljára elrendezett tartó­test, a gyakorlatban nemmágnesezhető­nek mondott fémből van. 50 2. Az 1. igénypontban védett vezető kivi­teli alakja, jellemezve azáltal, hogy a tartótestnek egyes sodronyai meg van­nak osztva, ill. egymástól el vannak szigetelve. 55 Pallae nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents