94492. lajstromszámú szabadalom • Összenyomott levegővel működő zárt körfolyamú erő és munkaátviteli eljárás és berendezés

Megjelent 1930. évi .január hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG SZABADALMI LEÍRÁS 94492. SZÁM. — Vd/3. OSZTÁLY. Összenyomott levegővel működő zárt körfolyamú erő- és munkaátviteli eljárás és berendezés. Doctorics Benő g-épész mérnök Budapest. A bejelentés napja 1925. évi szeptember hó 26-ika. Ez a találmány olyan zárt körfolyamú erő- (munka-) átviteli eljárás és hozzá­való berendezés, amelynél a, munkát fel vevő légsűrítő és a munkát leadó légnyo-5 mású erőgép közti öszeköttetésre szolgáló csövek mindegyikében, tehát az erőgéptől a sűrítőhöz. visszavezető csőben is nagy nyomáson tartjuk a levegőt. Ezzel az újí­tásai a munka- (erő-) átvitel zárt körfo-10 lyamában keringő levegő hőmérsékleté­nek változásait korlátozzuk. A levegőnek összenyomása közben fellépő melegedése és terjeszkedése közben bekövetkező lehű­lése a kezdeti és a végső nyomásoknak egy-15 máshoz való viszonyától függ. Ezért a nyomásviszony csökkentésével a hőmér­sékletváltozások mérsékelhetők. A íent jelzett eljárás pedig a nyomásviszonyt csökkenti. Ha pl. 10 atm. hatásos munka-20 (erő-) átviteli nyomást a légkörből beszí­vott levegő összenyomásával akarunk léte­síteni. akkor azt 11 atm.-ra kell össze­nyomnunk és ekkor a nyomások viszonya 11 -szeres. Ha zárt körfolyamban 2 atm.-án 25 tartjuk a visszatérő levegő nyomását, 12 atm.-ra való sűrítéssel érjük el a 10 atm. működő nyomáskülönbséget és ekkor a két nyomás viszonya 6-szorosra száll le. Ha pedig a visszatérő levegő nyomását 10 80 atm.-ra emeljük és a 10 atm. nyomáskü­lönbséget 20 atm.-ra való sűrítéssel állít­juk elő, akkor a nyomások viszonya 2-szeresre csökken. Ennekfolytán a levegő hőmérsékletének változásai csak akkorák 85 lr sznek, mintha a nyomás csak 1 és 2 atm. közt változnék. Az új találmány szerint való munka­erő-) átviteli eljárásnál nagy működő nyomáskülönbséget állíthatunk elő kis felmelegedéssel. Ennélfogva nem kell a 40 légsűrítőt hűteni. A hűtéssel együtt a nagynyomású levegő tériogatcsökkenése is elmarad és ezzel a munka- (erő-) átvi­tel hatást oka javul. A légnyomású erő­gépnél pedig kisebbedik a munkát végző 45, levegőnek kiterjeszkedése közben való le­li ülése és így elmarad ott a párák lecsapó­dása vagy esetleges megiagyása, ami a nyitott körfolyamú légnyomású munka­átviteli eljárásnál nagy nyomás esetén 50> uem ritka eset. A találmány béli munka- (erő-) átviteli eljárásnak végrehajtására szolgáló beren­dezés bármely foganatosítási alakjában a következő részekből áll: 55-1. valamely erőgéppel meghajtott munkaátviteli légsűrítőből, 2. légnyomású erőgépből, 3. ezt a két gépet összekötő két csőből, amelyek egyike — a nagynyomású — 60 nyomócső, a másik — a kisebb nyomás alatt álló — pedig visszavezető cső, 4. pótlégsűritőbol, aminek rendeltetése a berendezés tömítési hibáiból eredő le­vegőveszteség pótlása és a megkívánt 65-nyomások állandó fenntartásának bizto­sítása, 5. a légnyomású erőgép vagy erőgépek megindítására és megállítására szolgáló elzáró szelepekből vagy más hasonló szer- 70 vekből és 6. nyomásmutatókból és biztosító szele­pekből. A felsorolt alkatrészek össze építéséhez — a pótlégsűrítő bekapcsolását kivéve — bővebb magyarázat nem is szükséges. A pótlégsűrítő szívónyílása a szabad le­vegőbe nyílik, nyomócsövét pedig bár-

Next

/
Thumbnails
Contents